Expertisedomein
ICT

Het kennisdomein ICT heeft als belangrijkste krachtlijn de verdere promotie en ondersteuning van het gebruik van nieuwe ICT-mogelijkheden voor een groeiend aantal (nieuwe) huisartsenpraktijken. Via overleg met de verschillende overheden wordt er gestreefd naar een kwalitatieve implementatie van nieuwe eGezondheidsdiensten, met aandacht voor de meerwaarde voor arts en patiënt.

Er is een brede expertise die verder gaat dan eGezondheidsdiensten alleen: het kennisdomein werkte richtlijnen uit voor de keuze van een geschikt elektronisch medisch dossier, werkt aan projecten rond de kwalitatieve verbetering van registratie in de pakketten en werkte de nodige praktische hulpmiddelen uit die de huisarts ondersteunen in het opvolgen van de nieuwe GDPR-regelgeving.