Digitale communicatie met de ziekenhuizen: Hubs

Hoe werkt de uitwisseling van gegevens via hubs?

Waar de regionale eerstelijnskluizen informatie verzamelen vanuit de eerstelijnsgezondheidszorg (zie ook onze pagina over Vitalink), zorgen de hubs of gezondheidsnetwerken van de ziekenhuizen ervoor dat informatie uit de tweede lijn toegankelijk wordt voor zorgverleners. Al deze verschillende netwerken (kluizen, hubs,…) zijn onderling met elkaar verbonden. Het eHealth-platform werkt als een “metahub”, een overkoepelend systeem dat al de verschillende hubs met elkaar verbindt en controles op de beveiliging van het hele systeem uitvoert.

In onderstaande figuur wordt de werking van de hubs en kluizen geïllustreerd. Belangrijk om op te merken is dat de onderlinge connecties het de individuele zorgverleners mogelijk maken om alle informatie op deze systemen te raadplegen vanuit hun eigen softwaresysteem. Er zijn in België vier hubs, die elk informatie verzamelen van de aan hen verbonden ziekenhuizen. Doordat alle systemen verbonden zijn, kan een huisarts dus ook informatie raadplegen uit een ziekenhuis dat niet in zijn regio gelegen is. 

Werking van de hubs en kluizen (bron: Vitalink)

Miniatuurvoorbeeld

Informatie uit de hubs in het eigen softwarepakket

Binnen de softwarepakketten is er een connectie met de bestaande hubs. Deze informatie is gekoppeld aan het specifieke dossier van een patiënt. Via een Single Sign On (SSO – eenmalige login om toegang te krijgen tot verschillende systemen) kunnen de documenten van de betreffende patiënt op de hub bekeken en eventueel ook gedownload worden. Sommige verslagen of verwijsbrieven  stuurt het ziekenhuis of de specialist via de eHealthbox naar het elektronisch medisch dossier van de huisarts. Deze zijn dan eenvoudig terug te vinden in de documentenlijst van een patiënt.

Door de grote hoeveelheden informatie op de hubs en soms algemene omschrijvingen van de documenten is het via de hub-connectie in het dossier niet altijd eenvoudig om specifieke resultaten of documenten terug te vinden. Belangrijke informatie en resultaten worden dus best door de specialist via de eHealthbox verstuurd, zodat deze duidelijk in het patiëntendossier kunnen worden opgenomen.

De patiënt en de hubs

Naast zorgverleners hebben ook patiënten toegang tot de informatie op de hubs. Dit gebeurt via de eigen patiëntenportalen van de hubs en kan tegenwoordig ook via het overkoepelend federaal patiëntenportaal mijngezondheid.belgie.be (zie ook onze pagina over patiëntenportalen). Daar wordt dan doorverwezen naar de informatie op de specifieke hubs zonder dat de patiënt opnieuw moet inloggen. Niet alle ziekenhuizen hanteren dezelfde toegangsregels voor de patiënt: soms zit er een vertraging op het beschikbaar stellen van de resultaten, zodat eerst de behandelende arts op de hoogte wordt gesteld, soms is deze toegang enkel mogelijk mits akkoord van de GMD-houdende arts,…

We hopen dat er hiervoor in de toekomst een uniforme regelgeving kan worden afgesproken. Informatie wordt wel enkel gedeeld via deze netwerken als de patiënt zijn geïnformeerde toestemming heeft gegeven, en toegang tot de gegevens is er enkel voor zorgverleners die een therapeutische relatie hebben met de patiënt.

Publicatie datum
31 aug 2018
Revisiedatum
02 jun 2021