Verzekerbaarheid en facturatie

Verzekerbaarheid en facturatie in uw pakket

Om digitaal af te rekenen met uw patiënt zijn er momenteel 3 verschillende manieren, afhankelijk van het type patiënt. Deze drie verschillende implementaties zijn wel op dezelfde manier in de pakketten ingewerkt, zodat de gebruiksvriendelijkheid gegarandeerd wordt zolang deze verschillende betalingswijzen parallel bestaan. Afhankelijk van de verzekerbaarheid van de patiënt, kan men gebruik maken van één van de onderstaande facturatieopties:

 1. eFact: Patiënt met OMNIO-statuut, chronische patiënt, financiële noodsituatie
 2. eAttest: standaard patiënt waar u vroeger een normaal getuigschrift voor verstrekte hulp (GVV) schreef
 3. Mediprima: OCMW-patiënt

Verzekerbaarheid: eTar

Via eTar kan u tijdens de consultatie de verzekerbaarheid van de patiënt opvragen. Vaak wordt deze al automatisch gecontroleerd in uw eigen softwarepakket. Verder kan u navragen of een patiënt in aanmerking komt voor de derdebetalersregeling en welk tarief u per prestatie kan factureren (zie ook elektronische facturatie bij cm.be). eTar raadplegen kan indien de zorgverlener is ingelogd op eHealth in zijn elektronisch medisch dossier, en het eID van de patiënt is ingelezen.

Meer info: Raadplegen tarieven en verzekerbaarheid - Informatie voor het toepassen van de derdebetalersregeling

Facturatie derde betaler: eFact

Wat is eFact? 

eFact is de elektronische manier om te factureren voor patiënten die in een derdebetalersstatuut zitten. Dit systeem is in alle softwarepakketten van huisartsen voorzien. Via eFact worden de aanvragen voor de vergoedingen van de prestaties rechtstreeks naar de verzekeringsinstellingen gestuurd.

Wie kan eFact gebruiken?

Alle artsen kunnen eFact gebruiken, ook HAIO’s, in eigen naam, aan 75% tarief, of in naam van de Praktijkopleider (PO). Voor het gebruik van eFact is geen informed consent of therapeutische relatie nodig.

Voor welke patiënten is eFact bedoeld?

eFact is bedoeld voor patiënten met een voorkeursstatuut qua terugbetaling. Dit statuut kan zeer eenvoudig opgevraagd worden via eTar binnen het EMD.
Het door de verzekeringsinstelling terugbetaalde gedeelte wordt verzonden naar de Verzekeringsinstelling van de patiënt. Het remgeld wordt betaald door de patiënt of kan doorgestuurd worden naar de innende instantie (OCMW, rusthuis…). De software drukt een betalingsbewijs af voor de patiënt.

Veralgemeend gebruik van eFact voor alle patiënten is niet toegestaan.

Voor patiënten zonder verhoogde tegemoetkoming en patiënten van wie het ziekenfonds geen informatie heeft (bv. bij occasionele financiële problemen), kan u de toepassing van de derdebetalersregeling onmiddellijk in uw software rechtvaardigen. De bewijsstukken houdt u bij in het patiëntendossier

De regels voor verplicht gebruik van de derdebetalersregeling zijn natuurlijk geldig: zie ook deze pagina van het Riziv.

Voor welke prestaties mag eFact gebruikt worden?

eFact kan gebruikt worden voor het innen van prestaties (raadplegingen en huisbezoeken) voor de afgesproken doelgroep met voorkeursregeling.

eFact kan ook gebruikt worden voor technische prestaties, voor alle patiënten. Het ereloon voor de consultatie wordt dan aangerekend op papier, of via eAttest

Een GMD mag niet gefactureerd via eFact: hiervoor bestaat eGMD.

Gebruik is niet mogelijk voor patiënten die ingeschreven zijn in een Medisch Huis (facturatie gebeurt dan aan het Medisch Huis).

Hoe beginnen met eFact?

De module voor gebruik van eFact moet worden geactiveerd binnen de software. Let wel: het is hier geen inschrijving zoals bij eGMD. Na activatie kan de arts voor elke patiënt beslissen elektronisch te factureren of op papier.

Verschillende rekeningnummers voor storting door de Verzekeringsinstelling zijn mogelijk (individueel - praktijk - ...).

Hoe wordt dan gefactureerd?

De verschuldigde bedragen worden rechtstreeks vanuit de software -als die gehomologeerd is- doorgegeven naar MyCareNet voor verdere afhandeling en controle op de correctheid van de gestuurde informatie (bijvoorbeeld controle van regels in verband met cumul). Dit mag maximum 1 keer per dag gebeuren.

Best is wekelijks door te sturen: bij langere tussentijden wordt de factuur groter en bij weigering  wordt een groter bedrag geblokkeerd. Kleinere facturen zijn ook overzichtelijker en makkelijker te corrigeren. Belangrijk bij het corrigeren van fouten is dat u nooit de factuur opnieuw mag invoeren en de oude laten staan. Dan wordt er tweemaal gefactureerd en komt er en terugvordering

Twee opties:

 1. factuur corrigeren in het eigen EMD. Na correctie wordt deze automatisch opnieuw verstuurd bij de volgende zending.
 2. factuur verwijderen in de lijst van het EMD en opnieuw invoeren.

Als uw elektronische facturatie aanvaard wordt, ontvangt u eerst een afrekenbestand en daarna uw betaling. Deze betaling wordt maximaal vijftien dagen na ontvangst van uw zending uitgevoerd.

Bij foutmeldingen kan u op deze pagina voor elk moment de status van werkzaamheid van de verschillende diensten (efact, e-attest, hoofdstuk IV, opvragen van verzekerbaarheid) nagaan.

eAttest

Vanaf 6 februari 2018 kunnen alle huisartsen hun getuigschriften voor verstrekte hulp elektronisch doorsturen naar het ziekenfonds van de patiënt in het kader van contante betaling. Dat is mogelijk via de dienst ‘eAttest’ van het platform MyCareNet.

Hoe werkt eAttest?

eAttest in 4 stappen (bron: www. riziv.fgov.be):

 1. U raadpleegt de verzekerbaarheid van uw patiënt via uw software.
  Als uw patiënt de derdebetalersregeling niet geniet, dan brengt uw software u automatisch naar eAttest.
 2. U stelt het elektronische getuigschrift op en stuurt het via eAttest naar het ziekenfonds van uw patiënt.
 3. Enkele seconden daarna stuurt het ziekenfonds u een ontvangstbevestiging. Na aanvaarding van de aanvraag zal het ziekenfonds het bedrag van de terugbetaling overschrijven naar de bankrekening van uw patiënt.
 4. U geeft aan uw patiënt een bewijsstuk (met daarop onder meer het aangerekende bedrag, het bedrag van de honoraria volgens de overeenkomst enz.), waarop ook het nummer van de ontvangstbevestiging staat. Met dat nummer kan de patiënt de verwerking van het elektronische getuigschrift volgen.
Let zeker op het volgende:
 • U moet het elektronische getuigschrift opsturen op de datum van de verstrekking. U kunt dus geen getuigschriften sturen met betrekking tot de toekomst of het verleden. Doet u dat toch, dan volgt er altijd een weigering.

Voor de meest up-to-date info over eAttest bezoekt u best volgende pagina van het Riziv. Hier vindt u ook veel gestelde vragen en oplossingen: 

 • U moet het elektronische getuigschrift opsturen op de datum van de verstrekking. U kunt dus geen getuigschriften sturen met betrekking tot de toekomst of het verleden. Doet u dat toch, dan volgt er altijd een weigering.
 • Sinds kort is het mogelijk om een eAttest te annuleren. Er is een link voorzien in het medische pakket om een bericht van annulatie of schrapping te verzenden naar de betrokken Verzekeringsinstelling. Momenteel is dit in uitrol, maar zal op korte termijn in alle pakketten beschikbaar zijn.
 • Voor arbeidsongevallen is het aan te raden om een gewoon attest te gebruiken, omdat de terugbetaling hiervoor op een andere manier verloopt.
 • eAttest is ondertussen geïmplementeerd in de meeste medische pakketten, om te controleren of uw pakket deze dienst aanbiedt, kan u dit hier controleren.
 • Ten slotte dient er ook voorzichtig te worden omgegaan met attesten voor kinderen, aangezien de ouder van het kind die bij de huisarts langs gaat, niet altijd de begunstigde rekeninghouder voor terugbetaling is. Bijvoorbeeld in het geval van gescheiden ouders kunnen deze situaties zich voordoen, en is gebruik van een gewoon attest dan ook aan te raden.

Mediprima

Ook voor patiënten die ten laste zijn van het OCMW, kan er naar model van eTar en eFact gewerkt worden. Met de nieuwe dienst MediPrima, die nu al actief is in ziekenhuissoftware, kan opgevraagd worden welke beslissingen er beschikbaar zijn voor een patiënt (onder meer: terugbetalingspercentage, voorwaarden,…). Via MediPrima kan u te weten komen voor deze patiënten welk deel door wie zal terugbetaald worden (POD maatschappelijke integratie, OCMW of patiënt), en kan u ook de facturatie versturen naar de betrokken instellingen.

Hierdoor zal het als arts duidelijker worden door wie je zal betaald worden en naar waar de factuur moet gestuurd worden. Meer info hierover zal nog volgen wanneer het systeem in de softwarepakketten operationeel is. Momenteel zit MediPrima in testfase in enkele softwarepakketten.

Meer info kan u vinden op de pagina van eHealth rond Mediprima.

Publicatie datum
19 jul 2018
Revisiedatum
02 jun 2021