Praktisch aan de slag met barometers

Inschrijven barometer

Barometers genereren cijfers op praktijkniveau. Het is dan ook aan de praktijk om gezamenlijk deel te nemen en onderlinge afspraken te maken. Iedere arts kan rechtstreeks vanuit zijn EMD-software de praktijk waarbinnen hij werkt inschrijven voor één of meerdere barometers.

Na inschrijving zal de data op vaste tijdstippen automatisch worden opgehaald. Tijdstip en frequentie varieert tussen de verschillende barometers.

Validatieprocedure HealthStat

Om de feedbackrapporten te kunnen inkijken van de verschillende barometers waaraan de praktijk deelneemt, dient een HealthStat-account te worden aangemaakt waarbij uw rijksregister- en RIZIV-nummer worden gekoppeld. Elke individuele huisarts die toegang wenst, dient deze validatieprocedure te doorlopen. Met oog op optimale databescherming, is deze procedure erg strikt/complex. Volg de handleiding daarom nauwgezet.  

Frequently Asked Questions

Veelvoorkomende vragen worden beantwoord via deze FAQ.

Publicatie datum
16 okt 2023
Revisiedatum
11 jan 2024