Partnerschappen Domus Medica

Waarom hebben we partners?

Domus Medica heeft een aantal partnerschappen in haar portfolio. Dankzij deze partnerschappen versterkt Domus Medica haar expertise en verbetert hiermee de ondersteuning naar haar leden toe. Er wordt met de partners vaak samengewerkt rond bepaalde thema’s en onderwerpen.
Onze partnerschappen beschouwen we als een verlenging van onze organisatie. Ze vullen de werking van Domus Medica aan. We kiezen daarom voor bedrijven en organisaties waarvan wij geloven dat zij een kwalitatieve meerwaarde kunnen bieden aan de huisartsen. Zo proberen we opleidingen en vormingen te verbeteren en uit te breiden. 

 

Soorten partnerschappen

Enerzijds zijn er de partnerschappen met farmaceutische bedrijven. Met hen werken we vooral inhoudelijk samen. Wij met hen, en zij met ons. Hierin probeert Domus Medica een evenwichtig partnerportfolio uit de werken, waarbij iedere partner zijn eigen expertise naar de tafel kan brengen, zonder in het vaarwater te zitten van zijn concullega.

Anderzijds hebben we ook partnerschappen met niet-farmaceutische bedrijven die al dan niet enkel in de medische sector opereren: bank, verzekeringen, fiscaliteit, … . Dankzij dit soort partnerschappen heeft Domus Medica de kans om een brede ondersteuning aan zijn leden (en soms ook de niet-leden) te bieden. Dit in de vorm van informatie en vormingen, maar we zetten met de partners ook ledenvoordelen op poten.

Deontologie

Domus Medica staat open voor samenwerking met de farmaceutische en andere industrie- en handelssectoren voor de verwezenlijking van haar programma voor zover dit past binnen de deontologische code. Domus Medica volgt hierbij de codes van Mdeon, Unamec en pharma.be die ervoor garant staan dat de informatie en publiciteit door bedrijven en andere sectoren steeds gebeuren binnen een wetenschappelijk kwaliteitsvol kader. Hierbij wordt rekening gehouden met de gerechtvaardigde belangen van de verschillende actoren in de gezondheidzorg, inclusief deze van de patiënten. Domus Medica is eveneens lid van Mdeon. 

U kunt onze deontologische code hier raadplegen.

Interesse in een partnerschap met Domus Medica?

Neem dan contact op met de Marketing coördinator, María Salinas.
Dit kan via pr@domusmedica.be of 03 425 76 54.

Publicatie datum
26 jul 2018
Revisiedatum
26 jan 2024