Digitaal verwijsplatform

Om het verwijsproces te digitaliseren wordt een verwijsplatform (UHMEP) ontwikkeld waarbij zowel zorgvrager als voorschrijver en zorgverlener toegang verkrijgen tot de digitale verwijsvoorschriften die in een centrale database zijn opgeslagen. 

Digitale verwijsproces

Vereenvoudigd zal het digitale verwijsproces er als volgt uitzien (vergelijkbaar met Recip-e voor farmaceutische voorschriften):

 1. De patiënt raadpleegt de voorschrijver
 2. De voorschrijver maakt een nieuw voorschrift aan in zijn medische software
 3. Het voorschrift wordt doorgestuurd naar het verwijsplatform (UHMEP)
 4. Het verwijsplatform bevestigt de ontvangst met een referentie ID
 5. De voorschrijver geeft de patiënt een bewijs met de referentie ID
 6. De patiënt raadpleegt het voorschrift via zijn digitale toepassing
 7. De patiënt contacteert een zorgverlener voor een afspraak
 8. De uitvoerende zorgverlener haalt het voorschrift op via de referentie ID

 

Om een verwijsvoorschrift op te stellen, zal een voorschrijver - per zorgverlenergroep - gebruik kunnen maken van een set templates. Op die manier wordt er ingezet op eenduidigheid en volledigheid; voorschrijvers worden ondersteund om de voornaamste informatie aan te leveren, en zorgverleners hebben voldoende houvast om de juiste zorg accuraat uit te voeren.

Om deze basisfunctionaliteiten te implementeren, zal het RIZIV een gratis (web)app ontwikkelen die gebruikt zal kunnen worden door zowel voorschrijvers als zorgverleners. Uiteraard worden de softwareleveranciers uitgenodigd om deze oplossing te integreren. Ook voor patiënten zal het RIZIV zowel een web- als mobiele app voorzien om digitale voorschriften te kunnen consulteren, printen, toewijzen en annuleren.

Functionele uitbreidingen en koppelingen

In de komende jaren zal het digitale verwijsplatform uitgebreid worden met extra functies: 

 • Toewijzing: mits akkoord van de patiënt zal de voorschrijver voorschriften zelf kunnen toewijzen aan een specifieke zorgverlener.
 • eAgreement: indien a priori goedkeuring noodzakelijk is, zal de adviserend arts het betreffende verwijsvoorschrift kunnen consulteren, en de goedkeuring terugkoppelen naar het platform en naar de voorschrijver.
 • Beslisondersteuning (PSS): voor voorschriften radiologie, klinische biologie, anti-microbiologie. Meer info (RIZIV)
 • Zorgvoorstel: de uitvoerende zorgverlener zal een verlenging van bepaalde zorg of bijkomende zorg kunnen voorstellen. De voorschrijver zal via het platform dit voorstel kunnen consulteren. Als de patiënt vervolgens op consultatie komt bij de voorschrijver kan dit aanleiding geven tot (al dan niet) een nieuw voorschrift.

Naast zorgvrager, voorschrijver, zorgverlener en adviserend arts, zijn er binnen dit ecosysteem nog enkele andere relevante actoren: dienst Geneeskundige Evaluatie en Controle, dienst Onderzoek (statistische analyses obv geanonimiseerde database), en een Data Protection Officer.

 

Timing

Zoals de uitrol van digitale verwijsvoorschriften naar verschillende zorgverlenergroepen gefaseerd gebeurt, zal ook de ontwikkeling en de uitbreiding van het digitale verwijsplatform in verschillende stappen verlopen. Meer details over de tijdlijn (RIZIV).
 

Publicatie datum
07 apr 2023
Revisiedatum
07 apr 2023