EMD Samenvatten: Sumehr

Een Sumehr (Summarized Electronic Health Record) is een beknopte digitale samenvatting van de gezondheidstoestand van een patiënt. Het is een momentopname en bevat enkel kerninformatie om de continuïteit van zorg te garanderen (vb. in het weekend, op de spoed, op raadpleging bij de specialist) en is enkel voor artsen toegankelijk. Hij wordt bij voorkeur door de GMD-houder aangemaakt, aangezien deze verondersteld wordt het meest complete dossier van een patiënt te bezitten. Per patiënt kan er maar één Sumehr bestaan, namelijk de meest recente versie.

De inhoud van de Sumehr bestaat uit:

  • De basisgegevens: naam, geboortedatum, moedertaal, …
  • De contactgegevens van een contactpersoon in noodgevallen
  • Informatie over risicofactoren (allergieën, reacties op medicatie, sociale risicofactoren enz.)
  • Een overzicht van de medische voorgeschiedenis (antecedenten genoemd)
  • Een overzicht van actuele problemen
  • Een overzicht van de medicatie
  • Een overzicht van de vaccinaties
  • De GMD-houder
  • Het zorgteam

Een Sumehr aanmaken kan zeer eenvoudig, snel en zelfs automatisch in sommige pakketten als het dossier netjes en correct werd ingevuld. Dit wil zeggen dat de gegevens gecodeerd (voor een computer leesbaar) worden ingevuld. Daarnaast is het belangrijk dat de gegevens op de juiste plaatst staan (vb. een intolerantie is geen allergie) en moet een diagnose ook op de juiste tijdsindeling meekrijgen. Een diagnose kan namelijk actief zijn (nog gaande), passief relevant zijn (een diagnose die nu niet meer aanwezig is, maar nog een impact kan hebben op het beleid) of passief irrelevant (geen impact meer op het beleid).

Aangezien de Sumehr heel vertrouwelijke informatie bevat over een patiënt worden deze streng beveiligd bewaard op digitale kluizen.

Voor Vlaanderen is dit Vitalink, voor Brussel Brusafe en voor Wallonië Intramed. De domicilie van een patiënt bepaalt in welke kluis de Sumehr terechtkomt. Vitalink voorziet eveneens een infopagina waar het gebruik van de Sumehr op maat van de patiënt wordt uitgelegd.

Iedere patiënt heeft recht op een Sumehr en heeft daarnaast het recht te vragen dat bepaalde gegevens niet in de Sumehr worden opgenomen.

Vanuit Domus Medica geloven we sterk in het belang van deze Sumehr als een rode draad in de gezondheidszorg. De voorwaarde tot het slagen van dit medium hangt wel af van de beschikbaarheid van een groot aantal van kwalitatieve Sumehrs. Daarvoor ontwikkelde het kennisdomein ICT een LOK-pakket ‘Kwaliteit van de Sumehr’. U vindt dit binnenkort terug in onze lijst LOK-pakketten, in afwachting kan u vragen richten aan de Expertisedomeinverantwoordelijke ICT

Publicatie datum
19 jul 2018
Revisiedatum
24 mei 2022