Vaccinnet

Wat is Vaccinnet?

Vaccinnet is een systeem dat door de Vlaamse Overheid beschikbaar is gesteld in het kader van haar vaccinatiebeleid. Het zorgt ervoor dat vaccins kunnen besteld en verdeeld worden aan artsen-vaccinatoren. Dit bestelsysteem is gekoppeld aan een registratiesysteem voor vaccinaties. Inloggen gebeurt op een beveiligde manier en ook medewerkers in de praktijk kunnen via een eigen login aanmelden.

Om te starten met het gebruik van Vaccinnet is er een snelstartgids beschikbaar en kan u ook op de site van Vaccinnet terecht.

Welke vaccins kunnen worden besteld?

Een aantal vaccins zijn gratis beschikbaar voor artsen die vaccineren. Deze zijn ter beschikking gesteld door de Vlaamse overheid. Deze gratis vaccins mogen enkel voor bepaalde doeleinden worden gebruikt, die verduidelijkt staan op de website van het Agentschap Zorg en Gezondheid. Wilt u een vaccin om een andere reden toedienen, moet er een voorschrift voor de patiënt worden afgeleverd zodat deze het vaccin kan halen bij de apotheker.  

Welke gegevens zitten in Vaccinnet?

Standaard zitten in Vaccinnet alle vaccins die baby’s en kinderen gratis krijgen. Deze informatie komt vaak via Kind en Gezin of de Centra voor Leerlingenbegeleiding. Concreet gaat het om alle info van Kind en Gezin sinds 1999 en de vaccinatiegegevens van de CLB’s vanaf schooljaar 2005-2006.

In de databank zitten ook de reisvaccinatiegegevens van het Tropisch Instituut voor Geneeskunde (ITG).

Voor andere vaccins kunnen de vaccinatiegegevens pas in Vitalink verschijnen als ze ingevoerd werden in Vaccinnet door de huisarts of kinderarts.

Publicatie datum
31 aug 2018
Revisiedatum
02 jun 2021