medi-Campus

E-learning volgen? Start met aanmelden!

Om een e-learning te kunnen volgen moet u steeds aanmelden.

Via het e-learningplatform medi-Campus kan u e-learnings mét accreditatie volgen. Leden krijgen gratis toegang. U kan ook een abonnement nemen (€175/jaar).

Bent u geen lid, of heeft u geen abonnement? Dan hebben we een beperkt aanbod e-learnings voor u, weliswaar zonder accreditatie.

Na aanmelden krijgt u de voor u beschikbare opties te zien.

Klik hier om aan te melden
Medi-campus

Het e-learningplatform
van Domus Medica

Algemene geneeskunde

Prikkelbaredarmsyndroom

Prikkelbaredarmsyndroom is een frequent voorkomende aandoening die een grote impact heeft op de levenskwaliteit van de patiënten die hieraan lijden. In deze e-learning leer je alles over de pathofysiologie, diagnose en behandeling van deze complexe aandoening.

Categorie
Spijsvertering
Rubriek
Algemene geneeskunde
Duur
1,5 uur

Risicovechtsport

In deze e-learning komen de basisprincipes aan bod die je als toezichthoudende arts bij risicovechtsporten nodig hebt voor de begeleiding voor, tijdens als na de wedstrijd.

Categorie
Bewegingsapparaat
Rubriek
Algemene geneeskunde
Duur
1,5 uur

Opioïden

Schaaf je kennis over opioïden bij via deze e-learning die naast theorie ook de praktische aanpak behandelt!

Categorie
Algemeen
Rubriek
Algemene geneeskunde
Duur
30 minuten

Cardiovasculaire risicobepaling

Het vroegtijdig behandelen van belangrijke risicofactoren vermindert mortaliteit en morbiditeit. Hierbij is er een belangrijke taak voor huisartsen weggelegd.

Categorie
Cardiovasculair Stelsel
Rubriek
Algemene geneeskunde
Duur
30 minuten

Geïntegreerde aanpak van burn-out in de huisartsenpraktijk

Deze e-learning bestaat uit volgende onderdelen: prevalentie, definitie, symptomen, diagnose en differentiaaldiagnose, beleid, doorverwijzen en samenwerken, en re-integratie in een notendop.

Categorie
Psychische problemen
Rubriek
Algemene geneeskunde
Duur
1 uur

Teken: ziekte van Lyme en tekenencefalitis

Deze e-learning wil artsen duidelijk informeren over de mogelijke gevolgen van tekenbeten. We kaderen zowel de ziekte van Lyme als tekenencefalitis en focussen op preventie, opsporing en behandeling.

Categorie
Huid
Rubriek
Algemene geneeskunde
Duur
1 uur

Lage rugpijn

Deze e-learning maakt deel uit van een vormingspakket over de KCE-richtlijn 'Lage rugpijn en radiculaire pijn', samengesteld door een multidisciplinair team van experten en beroepsverenigingen.

Categorie
Bewegingsapparaat
Rubriek
Algemene geneeskunde
Duur
1 uur

Osteoporose

Deze e-learning bestaat uit 6 afzonderlijke modules die elks zo'n 15 minuten duren. Volgende topics worden behandeld: osteoporose en diagnostisch traject, aanpak en behandeling, management van osteoporose, casuïstiek en specifieke topics.

Categorie
Bewegingsapparaat
Rubriek
Algemene geneeskunde
Duur
1,5 uur

Heropstart Huisartsenpraktijken tijdens COVID-19

Herbeluister hier de opnames van de informatieve webinar georganiseerd door de UA, in samenwerking met Domus Medica, die op 30 april 2020 plaatsvond.

Categorie
Algemeen
Rubriek
Algemene geneeskunde
Duur
1-1,5 uur

Het Gezondheidskompas

In deze e-learning maakt u kennis met "Het Gezondheidskompas", een nieuwe online webapplicatie waarmee Vlamingen kunnen testen wat hun risico is op diabetes en hart- en vaatziektes en waarop ze kunnen letten voor een gezondere levensstijl.

Categorie
Algemeen
Rubriek
Algemene geneeskunde
Duur
30 minuten

Problematisch alcoholgebruik

De huisarts is een sleutelfiguur bij preventie en behandeling van alcoholproblematiek. Hij/zij is vaak de eerste die signaleert dat de patiënt meer drinkt dan verantwoord is. In deze e-learning leert u hoe u als arts deze probleemsituaties kan opsporen en aanpakken.

Categorie
Psychische problemen
Rubriek
Algemene geneeskunde
Duur
30 minuten

Ethiek en economie

Veilige communicatie in de zorg

Doordat gezondheidsgegevens gevoelige informatie bevatten, is er zeker in de zorg nood aan duidelijkheid over hoe je correct en veilig gegevens verzamelt en communiceert met collega-zorgverleners en patiënten. In deze e-learning leer je alles over de GDPR en veilig communiceren in de zorg.

Categorie
Algemeen
Rubriek
Ethiek en economie
Duur
1,5 uur

De waarde van geneesmiddelen

Deze e-learning bespreekt de waarde van geneesmiddelen. In 4 modules leer je alles over kosteneffectiviteit, terugbetaling en de principes en methodes die gehanteerd worden om dit te kunnen berekenen.

Categorie
Algemeen
Rubriek
Ethiek en economie
Duur
2 uur

Partnergeweld

De huisarts is een centrale figuur binnen de eerste lijn en bevindt zich in een sleutelpositie om partnergeweld te identificeren en aan te kaarten.

Categorie
Sociale problemen
Rubriek
Ethiek en economie
Duur
1 uur

Kindermishandeling

De huisarts is een centrale figuur binnen de eerste lijn en bevindt zich in een sleutelpositie om kindermishandeling te identificeren en aan te kaarten.

Categorie
Sociale problemen
Rubriek
Ethiek en economie
Duur
1,5 uur

Patiëntenportalen - De patiënt en zijn medische gegevens

Via deze e-Learning kan je ontdekken waar alle patiëntenportalen vandaan komen, welke info ze bevatten en welke medische gegevens voor zorgverleners en patiënten juist beschikbaar zijn.

Categorie
Algemeen
Rubriek
Ethiek en economie
Duur
1 uur

Online Train-the-Trainer 'LOK Feedbackrapporten'

Deze online Train-the-Trainer kan je volgen wanneer je de 'LOK Feedbackrapporten' als moderator wil brengen.

Categorie
Algemeen
Rubriek
Ethiek en economie
Duur
1,5 uur

Ouderenmis(be)handeling

De mis(be)handeling van ouderen is een frequent en onderschat fenomeen dat een grote impact heeft op de gezondheid van de oudere. Slechts een fractie wordt herkend en in het kader van de vergrijzing zal deze problematiek enkel toenemen. De huisarts is een centrale figuur binnen de eerstelijnsgezondheidszorg en bevindt zich in een ideale positie om gevallen van ouderenmis(be)handeling (OMB) te identificeren en aan te kaarten.

Categorie
Sociale problemen
Rubriek
Ethiek en economie
Duur
1 uur

Dikkedarmkankerscreening

Dikkedarmkankerscreening is meer dan enkel het bevolkingsonderzoek en er is een belangrijke taak weggelegd voor de huisarts. Deze e-learning geeft u een zicht op de incidentie van dikkedarmkanker in België en Vlaanderen. Na de e-learning kent u de belangrijkste risicofactoren voor het ontwikkelen van dikkedarmkanker, kunt u correct het risico inschatten en zo het correcte medische beleid voeren.

Categorie
Spijsvertering
Rubriek
Ethiek en economie
Duur
30 minuten

Predistributie kaliumjodidetabletten

In samenwerking met de FOD Volksgezondheid ontwikkelde Domus Medica deze e-learning over de predistributie van jodiumtabletten als beschermingsmaatregel bij een nucleair ongeval. Als arts heeft u hierin een cruciale rol te vervullen, niet alleen om de gezondheidsgerelateerde vragen van de bevolking te beantwoorden maar ook om de boodschap van de overheid duidelijk over te dragen en toe te lichten.

Categorie
Endocriene klieren, stofwisseling en voeding
Rubriek
Ethiek en economie
Duur
30 minuten

Borstkankerscreening

Vroegtijdige diagnostiek en screening spelen een belangrijke rol bij de aanpak van borstkanker. De overheid is in 2001 gestart met een systematisch bevolkingsonderzoek naar borstkanker bij vrouwen tussen 50 en 69 jaar. De huisarts is een sleutelfiguur om zowel participatie als de kwaliteit van de screening te verbeteren.

Categorie
Geslachtsorganen vrouw, inclusief borsten
Rubriek
Ethiek en economie
Duur
30 minuten