medi-Campus

E-learning volgen? Start met aanmelden!

Om een e-learning te kunnen volgen moet u steeds aanmelden.

Via het e-learningplatform medi-Campus kan u e-learnings mét accreditatie volgen. Leden krijgen gratis toegang. U kan ook een abonnement nemen (€190/jaar).

Bent u geen lid, of heeft u geen abonnement? Dan hebben we een beperkt aanbod e-learnings voor u, weliswaar zonder accreditatie.

Na aanmelden krijgt u de voor u beschikbare opties te zien.

Klik hier om aan te melden
Medi-campus

Het e-learningplatform
van Domus Medica

Algemene geneeskunde

Studieartikels nr. 1 januari - februari 2024

Deze cursus bevat als studiemateriaal drie artikels rond drie thema's, nl. duo-ontwenning van alcohol en tabak, inhalatietherapie bij astma en COPD verbeteren en beleving na een abortusingreep. Bij het studiemateriaal hoort een test om de opgedane kennis te toetsen.

Categorie
Algemeen
Rubriek
Algemene geneeskunde
Duur
1
covid-19 virus

Preventie en behandeling van COVID-19

In deze e-learning worden verschillende topics besproken zodat een totaalbeeld gevormd kan worden over de preventie en behandeling van COVID-19.

Categorie
Luchtwegen
Rubriek
Algemene geneeskunde
Duur
1

Studieartikels nr. 6 november - december 2023

Deze cursus bevat drie artikels die verschenen in het zesde Huisarts Nu-nummer van november - december 2023. Het studiemateriaal behandelt daarbij drie thema's. Bij het studiemateriaal hoort een test om de opgedane kennis te toetsen.

Categorie
Algemeen
Rubriek
Algemene geneeskunde
Duur
1
vrouw die borstvoeding geeft

Studieartikels nr. 5 september - oktober 2023

Deze cursus bevat als studiemateriaal drie artikels die verschenen in het vijfde Huisarts Nu-nummer van september - oktober 2023. Het studiemateriaal behandelt daarbij twee thema's, nl. transgenderzorg en mastitis. Bij het studiemateriaal hoort een test om de opgedane kennis te toetsen.

Categorie
Algemeen
Rubriek
Algemene geneeskunde
Duur
1

Studieartikels nr. 4 juli - augustus 2023

Deze cursus bevat als studiemateriaal drie artikels die verschenen in het vierde Huisarts Nu-nummer van juli - augustus 2023. Het studiemateriaal behandelt daarbij twee thema's, nl. long covid en tinnitus. Bij het studiemateriaal hoort een test om de opgedane kennis te toetsen.

Categorie
Algemeen
Rubriek
Algemene geneeskunde
Duur
1

Hartklepaandoeningen

Deze e-learning geeft een opfrissing van de fysiopathologie van hartklepaandoeningen met extra focus op aortaklepstenose welke het meest voorkomt. Via audio-fragmenten kan geoefend worden hoe hartklepaandoeningen nu weer precies klinken door de stethoscoop. De te nemen stappen, na het detecteren van een afwijkend geluid, worden ook belicht.

Categorie
Algemeen
Rubriek
Algemene geneeskunde
Duur
1

Studieartikels nr. 3 mei - juni 2023

Deze cursus bevat als studiemateriaal drie artikels en een steekkaart die verschenen in het derde Huisarts Nu-nummer van mei - juni 2023. Het studiemateriaal behandelt daarbij drie thema's, nl. acute keelpijn, difterie en meningokokkenvaccinatie. Bij het studiemateriaal hoort een test om de opgedane kennis te toetsen.

Categorie
Algemeen
Rubriek
Algemene geneeskunde
Duur
1

Studieartikels: Acne en Geldzorgen

Deze cursus bevat als studiemateriaal drie artikels en een steekkaart die verschenen in het tweede Huisarts Nu-nummer van maart - april 2023 alsook de richtlijn rond acne van Domus Medica. Het studiemateriaal behandelt daarbij twee thema's, nl. acne en geldzorgen. Bij het studiemateriaal hoort een test om de opgedane kennis te toetsen.

Categorie
Algemeen
Rubriek
Algemene geneeskunde
Duur
1

Studieartikels: Abortus & Hartfalen

Deze cursus bevat drie artikels die verschenen in het eerste Huisarts Nu-nummer van januari - februari 2023 en behandelt de thema's Abortus en Hartfalen. Deze drie artikels vormen samen het studiemateriaal, waarbij een test hoort om de opgedane kennis te toetsen.

Categorie
Algemeen
Rubriek
Algemene geneeskunde
Duur
1
Man met blauwe PrEP-pil in zijn hand

Studieartikels - Statines, PrEP & Cushing

Deze cursus bevat als studiemateriaal drie artikels die verschenen in het zesde Huisarts Nu-nummer van november - december 2022. De drie artikels behandelen elk een verschillend onderwerp, nl. statines, PrEP en Cushing. Bij het studiemateriaal hoort een test om de opgedane kennis te toetsen.

Categorie
Algemeen
Rubriek
Algemene geneeskunde
Duur
1 uur

Studieartikels - Thema vasculaire ziekten

Deze cursus bevat een artikel dat verscheen in het vijfde Huisarts Nu-nummer van september-oktober 2022 rond het thema vasculaire compressiesyndromen en de NHG-standaard rond diepveneuze trombose (DVT) en longembolie (LE). Bij het studiemateriaal hoort een test om de opgedane kennis te toetsen en accreditatie te kunnen bekomen.

Categorie
Cardovasculair stelsel
Rubriek
Algemene geneeskunde
Duur
1 uur

Chronische pijn

Deze e-learning over chronische pijn gaat dieper in op de neurofysiologie van pijn (deel 1) en het effectieve pijnmanagement (deel 2), beide vanuit een biopsychosociaal perspectief.  

Categorie
Algemeen
Rubriek
Algemene geneeskunde
Duur
2 uur

Studieartikels - Thema voeding

Deze cursus bevat als studiemateriaal twee artikels rond voeding die verschenen in het Huisarts Nu-nummer van juli-augustus 2022, alsook een verwijzing naar de NHG-richtlijn rond Obesitas. Bij het studiemateriaal hoort een test om de opgedane tennis te toetsen en accreditatie te kunnen bekomen.

Categorie
Algemeen
Rubriek
Algemene geneeskunde
Duur
1 uur
Longen in handen

Ernstig astma

Deze e-learning gaat dieper in op de rol die je als huisarts kan opnemen in de diagnostiek en behandeling van ernstig astma. De definitie en (differentiële) diagnose van ernstig astma komen aan bod, alsook de behandelingsmogelijkheden en welke patiënten baat kunnen hebben bij een doorverwijzing naar de pneumoloog.

Categorie
Luchtwegen
Rubriek
Algemene geneeskunde
Duur
1 uur

Gezondheidsgids Domus Medica

In deze e-learning leert u werken met de digitale Gezondheidsgids van Domus Medica (GGDM): een e-form, ingebouwd in het EMD, dat via een wetenschappelijk onderbouwde vragenlijst een persoonlijk leefstijladvies aan de patiënt formuleert.

Categorie
Algemeen
Rubriek
Algemene geneeskunde
Duur
1 uur

Diabetes mellitus type 2

Doorheen de jaren is de manier waarop patiënten met diabetes mellitus type 2 behandeld worden sterk veranderd en zijn de therapeutische klassen van medicatie dan ook mee geëvolueerd. In deze interactieve e-learning worden deze veranderingen m.b.t. diabetes mellitus type 2 één voor één besproken.

Categorie
Endocriene klieren, stofwisseling en voeding
Rubriek
Algemene geneeskunde
Duur
2,5 uur

Prikkelbaredarmsyndroom

Prikkelbaredarmsyndroom is een frequent voorkomende aandoening die een grote impact heeft op de levenskwaliteit van de patiënten die hieraan lijden. In deze e-learning leer je alles over de pathofysiologie, diagnose en behandeling van deze complexe aandoening.

Categorie
Spijsvertering
Rubriek
Algemene geneeskunde
Duur
1,5 uur

Risicovechtsport

In deze e-learning komen de basisprincipes aan bod die je als toezichthoudende arts bij risicovechtsporten nodig hebt voor de begeleiding voor, tijdens als na de wedstrijd.

Categorie
Bewegingsapparaat
Rubriek
Algemene geneeskunde
Duur
1,5 uur

Opioïden

Schaaf je kennis over opioïden bij via deze e-learning die naast theorie ook de praktische aanpak behandelt!

Categorie
Algemeen
Rubriek
Algemene geneeskunde
Duur
30 minuten

Cardiovasculaire risicobepaling

Het vroegtijdig behandelen van belangrijke risicofactoren vermindert mortaliteit en morbiditeit. Hierbij is er een belangrijke taak voor huisartsen weggelegd.

Categorie
Cardiovasculair Stelsel
Rubriek
Algemene geneeskunde
Duur
30 minuten

Teken: ziekte van Lyme en tekenencefalitis

Deze e-learning wil artsen duidelijk informeren over de mogelijke gevolgen van tekenbeten. We kaderen zowel de ziekte van Lyme als tekenencefalitis en focussen op preventie, opsporing en behandeling.

Categorie
Huid
Rubriek
Algemene geneeskunde
Duur
1 uur

Ethiek en economie

Mult-eMediatt

Deze e-learning licht het algemene doel van Mult-eMediatt toe, alsook de scope van de verschillende implementatiefasen, aangevuld met specifieke instructies per softwarepakket.

Categorie
Administratieve verrichtingen
Rubriek
Ethiek en economie
Duur
0,5

Dematerialisatie of papierloos voorschrijven: alle veranderingen toegelicht

Door de dematerialisatie is het mogelijk om geneesmiddelen voor te schrijven en af te leveren zonder een bewijs van elektronisch voorschrift. In deze e-learning bespreken we de recente veranderingen als gevolg van de dematerialisatie op de manier van werken van de verschillende betrokkenen.

Categorie
Algemeen
Rubriek
Ethiek en economie
Duur
0,5 uur

Veilige communicatie in de zorg

Doordat gezondheidsgegevens gevoelige informatie bevatten, is er zeker in de zorg nood aan duidelijkheid over hoe je correct en veilig gegevens verzamelt en communiceert met collega-zorgverleners en patiënten. In deze e-learning leer je alles over de GDPR en veilig communiceren in de zorg.

Categorie
Algemeen
Rubriek
Ethiek en economie
Duur
1,5 uur

Partnergeweld

De huisarts is een centrale figuur binnen de eerste lijn en bevindt zich in een sleutelpositie om partnergeweld te identificeren en aan te kaarten.

Categorie
Sociale problemen
Rubriek
Ethiek en economie
Duur
1 uur

Kindermishandeling

De huisarts is een centrale figuur binnen de eerste lijn en bevindt zich in een sleutelpositie om kindermishandeling te identificeren en aan te kaarten.

Categorie
Sociale problemen
Rubriek
Ethiek en economie
Duur
1,5 uur

Patiëntenportalen - De patiënt en zijn medische gegevens

Via deze e-Learning kan je ontdekken waar alle patiëntenportalen vandaan komen, welke info ze bevatten en welke medische gegevens voor zorgverleners en patiënten juist beschikbaar zijn.

Categorie
Algemeen
Rubriek
Ethiek en economie
Duur
1 uur

Ouderenmis(be)handeling

De mis(be)handeling van ouderen is een frequent en onderschat fenomeen dat een grote impact heeft op de gezondheid van de oudere. Slechts een fractie wordt herkend en in het kader van de vergrijzing zal deze problematiek enkel toenemen. De huisarts is een centrale figuur binnen de eerstelijnsgezondheidszorg en bevindt zich in een ideale positie om gevallen van ouderenmis(be)handeling (OMB) te identificeren en aan te kaarten.

Categorie
Sociale problemen
Rubriek
Ethiek en economie
Duur
1 uur

Dikkedarmkankerscreening

Dikkedarmkankerscreening is meer dan enkel het bevolkingsonderzoek en er is een belangrijke taak weggelegd voor de huisarts. Deze e-learning geeft u een zicht op de incidentie van dikkedarmkanker in België en Vlaanderen. Na de e-learning kent u de belangrijkste risicofactoren voor het ontwikkelen van dikkedarmkanker, kunt u correct het risico inschatten en zo het correcte medische beleid voeren.

Categorie
Spijsvertering
Rubriek
Ethiek en economie
Duur
30 minuten

Predistributie kaliumjodidetabletten

In samenwerking met de FOD Volksgezondheid ontwikkelde Domus Medica deze e-learning over de predistributie van jodiumtabletten als beschermingsmaatregel bij een nucleair ongeval. Als arts heeft u hierin een cruciale rol te vervullen, niet alleen om de gezondheidsgerelateerde vragen van de bevolking te beantwoorden maar ook om de boodschap van de overheid duidelijk over te dragen en toe te lichten.

Categorie
Endocriene klieren, stofwisseling en voeding
Rubriek
Ethiek en economie
Duur
30 minuten

Borstkankerscreening

Vroegtijdige diagnostiek en screening spelen een belangrijke rol bij de aanpak van borstkanker. De overheid is in 2001 gestart met een systematisch bevolkingsonderzoek naar borstkanker bij vrouwen tussen 50 en 69 jaar. De huisarts is een sleutelfiguur om zowel participatie als de kwaliteit van de screening te verbeteren.

Categorie
Geslachtsorganen vrouw, inclusief borsten
Rubriek
Ethiek en economie
Duur
30 minuten
Publicatie datum
04 mei 2021
Revisiedatum
28 mei 2021