Hoofdstuk IV

Verschillende geneesmiddelen worden enkel terugbetaald mits eerst de goedkeuring van de adviserende geneesheer van de verzekeringsinstelling te verkrijgen. Dit systeem is de terugbetaling  in hoofdstuk IV (ook wel ‘a priori controle’ genoemd). Vroeger was deze aanvraag enkel mogelijk met papieren formuleren maar sinds enkele jaren is dit ook digitaal mogelijk.

De voordelen?

Voordelen van het elektronische systeem is dat de huisarts vanuit zijn elektronisch medisch dossier afgelopen en lopende goedkeuringen kan raadplegen, goedkeuringen kan annuleren en nieuwe goedkeuringen  kan aanvragen. De arts krijgt voor sommige geneesmiddelen onmiddellijk een goedkeuring of weigering. Voor anderen kan dit enkele werkdagen duren.  Elektronische aanvragen worden prioritair afgehandeld i.v.m. papieren aanvragen.

Meer info hierover kan u terugvinden op de website van het Riziv.

Publicatie datum
19 jul 2018
Revisiedatum
02 jun 2021