Diabetesbarometer

De diabetesbarometer is een hulpmiddel om de kwaliteit van de eerstelijns diabeteszorg te verbeteren. Deze tool stelt huisartsen in staat een interactief perspectief te hebben op hun diabeteszorgstrategieën op praktijkniveau door gebruik te maken van automatische AUDIT & FEEDBACK gegenereerd op basis van de gegevens die beschikbaar zijn in het elektronische medisch dossier van de praktijk. Als gevolg hiervan kunnen huisartsen aan de hand van de resultaten in het feedbackrapport gerichte zorgplannen opstellen. De opvolgqueries zijn net als de queries die gebruikt worden om de feedback te genereren beschikbaar in het EMD van de huisarts. Hiermee kan de huisarts zelf nagaan over welke diabetespatiënten bijvoorbeeld geen eGFR-waardebepaling kregen en deze uitnodigen voor controle of een opmerking in hun medisch dossier plaatsen.

Overzicht van kwaliteitsindicatoren

Naast de prevalentie van diabetes en verhoogde tegemoetkoming in de praktijk worden nog elf specifieke diabetesindicatoren weergegeven in het feedbackrapport. De indicatoren zijn volledig automatisch extraheerbaar uit het EMD en gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek en gevalideerd door het Vlaams Instituut voor Kwaliteit van Zorg (VIKZ).

Timing

  • 28/11/2023: data-ophaling 6 voorgaande maanden
  • 11/2023: beschikbaarheid feedbackrapport (CareConnect)
  • 12/2023: beschikbaarheid feedbackrapport (andere EMD-pakketten)
  • 28/05/2024: data-ophaling 6 voorgaande maanden

Belangrijk om eenmalig in te schrijven uiterlijk één dag voor de geplande data-ophaling. Vanaf voorjaar 2024 zal de feedback rechtstreeks en onmiddellijk na de datacollectie beschikbaar zijn in de eigen EMD-software.

Publicatie datum
19 okt 2023
Revisiedatum
19 okt 2023