Elektronisch Medisch Dossier of EMD

Wat is het EMD? 

Het Elektronisch Medisch Dossier (EMD) is het softwarepakket dat de huisarts gebruikt voor het registreren, verwerken en beheren van patiëntengegevens. Het EMD heeft al vele stappen doorlopen  en is van louter een registratietool (digitale versie van het papieren dossier) tot een communicatiemiddel gegroeid.

Naast het registreren van patiëntengegevens kunnen er bijvoorbeeld via koppeling met de eHealthbox berichten ontvangen worden van andere zorgverleners. Ook verwijsbrieven die worden doorgestuurd kunnen meteen in het patiëntendossier worden geïntegreerd. Verder laat het EMD toe om elektronische voorschriften te versturen, Hoofstuk IV-aanvragen te doen, de verzekerbaarheid van een patiënt te controleren, enzoverder.  

Keuze van een EMD

Voor zowel artsen die overschakelen van papieren dossiers naar een EMD als artsen die al over een EMD-pakket beschikken maar willen veranderen, is de keuze van een goed pakket belangrijk. Of een pakket goed is, hangt voor een groot stuk af van de noden van elke arts en of het pakket voldoende aansluit bij de praktijkwerking.

Daarom is het belangrijk om u goed te informeren vooraleer u een softwarepakket kiest, en dient u na te gaan of het pakket de meerwaarde biedt die u zoekt. U kan zich de volgende vragen stellen:

 • volgt de logica van het pakket de flow van de praktijkwerking?
 • Gebeurt het gebruik van verschillende eHealthdiensten op een efficiënte manier, zonder te veel kliks of tussenstappen?
 • Welke andere voordelen biedt het pakket die een meerwaarde betekenen voor de praktijkwerking?
 • Welke mate van ondersteuning biedt het pakket?
 • Welke diensten zitten al dan niet in de licentie vervat en voor welke diensten moet ik bijbetalen?

Domus Medica ontwikkelde een uitgebreid overzicht van waar u rekening mee moet houden bij de keuze van een EMD pakket. Het artikel dat verscheen in Huisarts Nu kan u hier raadplegen.

Voordelen van een EMD

Een goed werkend EMD kan heel wat efficiëntiewinst betekenen in een praktijk, onder meer door communicatie met andere zorgverleners te bevorderen, de informatiedoorstroming binnen de praktijk verbeteren, preventie beter op te volgen,….

Het belang van het EMD neemt steeds toe en het gebruik van het EMD en de daaraan gekoppelde eGezondheidsdiensten wordt steeds meer gestimuleerd. Zo evolueerde de praktijkpremie naar een geïntegreerde premie waar een belangrijke som wordt toegewezen aan het gebruik van bepaalde diensten.

Verder evolueren sommige digitale diensten naar een verplichting. Zo zal er in de loop van 2018 een verplicht gebruik van het elektronisch voorschrift worden doorgevoerd.

Geaccrediteerde softwarepakketten

Let wel dat u steeds een geaccrediteerd softwarepakket gebruikt: dit is een noodzakelijke voorwaarde om van de geïntegreerde premie te kunnen genieten.
Het Riziv heeft een lijst opgesteld van volgende aanvaarde pakketten. Het is mogelijk dat deze lijst pakketten bevat die ondertussen niet meer bestaan, een update van de erkenning van de pakketten wordt verwacht in 2019. 

 • CareConnect (HealthConnect)
 • Epicure (MedicalSoft)
 • HealthOne (HDMP)
 • Le Généraliste (PC Sol)
 • Medidoc (Corilus)
 • Medigest (Corilus)
 • Medinote (The Virtual Circle)
 • Pricare (Figac)
 • Accrimed (Corilus)
 • Daktari (Barista Software)
 • iCure (TakTik SA)
 • Medinect (OFFIMED)
 • Omnipro (MIMS)
 • Windoc (CompuGroup Medical Belgium bvba)
 • Prodoc (CEGEKA)
Publicatie datum
26 jul 2018
Revisiedatum
02 jun 2021