Expertisedomeinen

Domus Medica beschikt over een eigen expertisecentrum dat bestaat uit verschillende domeinen. Onder leiding van een expertisedomein-verantwoordelijke, een senior-arts en een expertisegroep brengen we de brede kennis en ervaring van huisartsen in de praktijk samen en vertalen die naar vormingen, adviezen en beleidsvoorbereidend werk. Op die manier willen we de huisartsen zo goed mogelijk vertegenwoordigen en ondersteunen in hun dagelijkse praktijkvoering.