Geïntegreerde praktijkpremie

Wat is de geïntegreerde praktijkpremie?

Sinds 2016 zijn enkele premies voor huisartsen - voor praktijkondersteuning, telematica, Sumehrs - samengevoegd tot een geïntegreerde praktijkpremie; een forfaitair bedrag dat jaarlijks door het Riziv aan huisartsen wordt uitbetaald om de werking van hun praktijken alsook het gebruik van de eGezondheidsdiensten te ondersteunen.

Zowel huisartsen als HAIO's kunnen aanspraak maken op de geïntegreerde praktijkpremie, en de grootte van het bedrag is afhankelijk van verschillende voorwaarden en parameters, die jaarlijks (kunnen) worden herzien.

Meer informatie over de geïntegreerde praktijkpremie huisartsengeneeskunde, inclusief huidige voorwaarden en parameters, vindt u op de website van het Riziv.

Nadat u uw aanvraag heeft ingediend, ontvangt u een bevestigingsmail. Daarnaast krijgt u via de ProGezondheid-toepassing feedback over uw scores en verneemt u het bedrag waarop u volgens de beschikbare gegevens recht heeft. Aangezien we jaarlijks tientallen klachten ontvangen, vragen wij u om u ervan te verzekeren dat uw aanvraag in goede orde werd ontvangen.

 

GMD-starterspremie voor beginnende huisartsen

Ontving u uw RIZIV-nummer als huisarts in of na 2021? Dan hebt u mogelijks recht op de nieuwe eenmalige GMD-starterpremie voor het elektronisch beheer van uw medische dossiers. Deze vult uw geïntegreerde praktijkpremie aan voor het jaar waarin u uw RIZIV-nummer ontving. 

U hoeft de GMD-starterspremie niet specifiek aan te vragen. Als u hier recht op hebt, wordt deze automatisch en tegelijk met de geïntegreerde praktijkpremie uitbetaald. 
 

Publicatie datum
31 aug 2018
Revisiedatum
01 aug 2023