Elektronisch voorschrijven

Het klassieke, papieren voorschrift wordt geleidelijk aan vervangen door het elektronisch voorschrift. Zo is sinds 2017 het elektronische voorschrift rechtsgeldig en is het gebruik ervan verplicht vanaf 1 januari 2020. Hiervoor zijn 3 uitzonderingen: artsen 64+ op 1 januari 2020, voorschriften buiten de praktijkruimte en in geval van overmacht (vb. uitval Recip-e). 

Voor meer details over de nieuwe verplichting van het elektronisch voorschrift en de nieuwe geldigheidsduur van voorschriften, kan u terecht op de webpagina's van het Riziv, of u kan een eLearning van een half uur volgen op ons eLearning-platform. De eLearning is gratis voor leden en niet-leden, en accreditering is voorzien in de rubriek Ethiek en Economie.

Voor elektronisch voorschrijven zijn er momenteel 2 opties:

  • ingebouwd in het EMD
  • via een aparte toepassing.

Een module die ingebed is in een EMD heeft hier de voorkeur aangezien er meer opties zijn en uw EMD zo meer compleet wordt. Er is via die weg ook meer controle op interacties en de mogelijkheid tot het inbouwen van beslisondersteuning. De aparte modules zijn voornamelijk voorzien voor zorgverleners die (nog) geen EMD ter beschikking hebben.

Recip-e

Recip-e is een systeem waarlangs elektronische voorschriften kunnen verstuurd worden. De voorschriften die verzonden worden, komen (versleuteld) terecht op een server waar deze door de apotheker kan worden afgehaald voor aflevering als de patiënt zich bij hem aanmeldt.

Elk elektronisch voorschrift is voorzien van een unieke identificatie (RID of recept-identificatienummer). Met deze identificatie kan het voorschrift opgehaald en verwerkt worden. Als het voorschrift om een ​​of andere reden bijvoorbeeld niet in een apotheek kan worden verstrekt (medicijn niet beschikbaar, weigering van de patiënt omdat het te duur is, enz.) informeert de apotheker Recip-e elektronisch en levert hij de patiënt een bewijs van voorschrift. De apotheker kan via Recip-e ook elektronische voorschriften archiveren.

Elektronisch voorschrijven zonder EMD-pakket

Om elke voorschrijver de mogelijkheid te bieden om elektronische voorschriften aan te maken buiten het Elektronisch Medisch Dossier (EMD) – in afwachting van een veralgemeend gebruik van het EMD – stelt het Riziv u gratis een toepassing ter beschikking die een minimale service biedt: « PARIS » (Prescription & Autorisation Requesting Information System).

U vindt alle info over elektronisch voorschrijven zonder EMD terug op de site van het Riziv

Ook andere toepassingen ontwikkelen modules voor het elektronisch voorschrijven van medicatie, al dan niet in combinatie met een EMD-pakket. Zo zijn er onder meer diensten beschikbaar van Hector en Mediris.

Publicatie datum
19 jul 2018
Revisiedatum
31 aug 2021