Expertisedomein
Kringen

Een belangrijke pijler binnen Domus Medica is de kringwerking. De visie en inzichten van de kringen vertolkt Domus Medica naar het beleid op regionaal, Vlaams en federaal niveau. Het kennisdomein Kringen wil netwerken creëren en stimuleren waarin huisartsen hun ervaringen kunnen uitwisselen en zich sociaal en preventief ondersteund voelen in hun beroep. Daarnaast focust dit kennisdomein op de integratie tussen de kringwerking, multidisciplinaire samenwerking en de wachtorganisatie op lokaal vlak.