Geestelijke gezondheidszorg

Huisartsen en huisartsenkringen spelen een belangrijke rol in de geestelijke gezondheidszorg. De huisartsen zijn dan ook vertegenwoordiging in een aantal overlegplatformen rond geestelijke gezondheidszorg.

Kringgemandateerde artikel 107

De kringgemandateerde artikel 107 ressorteert onder de RVB van de huisartsenkring. Doelstelling van de kringgemandateerde artikel 107 is de eerste lijn als een volwaardige partner te laten deelnemen aan de vernieuwde structuren van de GGZ.

Doelstelling kringgemandateerde artikel 107

De kringgemandateerde artikel 107 werkt projecten uit en begeleidt projecten in het kader van artikel 107 en van aanverwante activiteiten. De kringgemandateerde artikel 107 bewaakt en concretiseert de inbreng van de eerste lijn als:

 • partner (voor het SEL) in het project artikel 107 (vernieuwing en vermaatschappelijking van de geestelijke gezondheidszorg), samen met o.a. het psychiatrisch ziekenhuis, PAAZen, CGG’s, CAW, beschut wonen, patiënten- en familieplatforms, ...;
 • vertegenwoordiger van de SEL en contactpersoon voor de huisartsenkring in de stuurgroep van project artikel 107;
 • actief deelnemer aan de ‘functionele overlegcomités’
 • De plaats van de huisarts bewaken in de vernieuwde GGZ-structuren
 • Het uitwerken en opvolgen van een praktisch model van psy MDO (multidisciplinair overleg voor mensen met een psychiatrisch probleem) waarbij de huisarts een kerntaak opneemt,
 • Het informeren over en het promoten van verwezenlijkingen die voor de eerste lijn beschikbaar zijn. Voorbeelden
  • Project eerstelijnspsycholoog; consultdesk GGZ voor professionelen,
  • Mobiel behandelteam voor mensen met een acuut (‘Pharos’) of een chronisch (‘SPPiT’) en complex psychiatrisch probleem in de thuissituatie,
  • Psy MDO
  • Psychosociaal revalidatiecentrum
  • ‘verbeterproject’ voor geïnterneerden waarbij ambulante zorg wordt ingeschakeld.

 

Wat is Psy 107? 

Kringgemandateerde GGZ lokaal overleg

De Kringgemandateerde GGZ lokaal overleg ressorteert onder de RVB van de huisartsenkring. De kringgemandateerde GGZ lokaal overleg:

 • Onderhoudt contacten met GGZ: CGG, zelfstandige psychotherapeuten, psychiatrische centra eventueel, diensten psychiatrische thuiszorg
 • Onderhoudt contacten met OCMW’s en CAW’s (eventueel ook politie)
 • Volgt de richtlijnen op en helpt ze te concretiseren: taakafspraken
 • Helpt navormingen rond geestelijke gezondheidszorg mee te organiseren
 • Projectbegeleiding (projecten rond GGZ vb. in de huisartsenkring)
 • Zorgt voor de invulling en communicatie van en naar de huisartsenkring en individuele leden
 • Stimuleert betere samenwerking op vlak van GGZ
 • Zorgt voor betere uitwisseling en communicatie met GGZ, psychiatrische thuiszorg, maatschappelijk werkers etc.
 • Bevordert de expertise rond GGZ bij de individuele huisartsen

Zie ook de website van overlegplatforms geestelijke gezondheidszorg van Vlaanderen en Brussel

Kringgemandateerde GGZ overlegplatform provincie

De kringgemandateerde GGZ overlegplatform provincie heeft volgende taken:

 • Overleg met collega’s ivm aanpak psychosociale problemen
 • Ondersteunen van de samenwerking met GGZ en sociale sector
 • Deelname aan opstellen van standaarden of draaiboeken
 • Verspreiden van verwijsadressen naar leden
 • Website waar basisinfo gemakkelijk toegankelijk vermeld wordt
 • Promoten nut van psychologen, psychiatrische thuiszorg
 • Preventie van psychische problemen (samenwerking met LOGO’s)
 • Art 107 opvolging en bekendmaking
 • Bevorderen samenwerking rond GGZ in de provincie
 • Bevorderen kennis van de leden

Nuttige links en informatie

Publicatie datum
05 sep 2018
Revisiedatum
15 mrt 2021