Gemandateerde vertegenwoordiging

De expertise van de huisartsen en de huisartsenkringen wordt ingeroepen in heel veel domeinen. De huisartsenkring duidt huisartsen aan die deze gemandateerde functies opnemen. Er is een gemandateerde vertegenwoordiging in:

  • De gemeente: Meerdere mandaten zijn mogelijk afhankelijk van de gemeente: kringgemandateerde gezondheidsraad gemeente, Kringgemandateerde rampenplan gemeente, kringgemandaateerde politie en veiligheid, kringgemandateerde andere werkgroepen gemeenten
  • Politie en veiligheid
  • De provinciale kringkoepels: iedere provincie heeft zijn provinciale kringenkoepel
  • Eerste lijn: eerstelijnszones, SEL, LOGO, Palliatieve Netwerken
  • Tweede lijn
  • Geestelijke gezondheidszorg

Naast deze vertegenwoordiging worden lokale huisartsenkringen soms nog gevraagd om andere mandaten op te nemen.

Domus Medica wil de huisartsenkring stimuleren om mee te werken mee aan een lokaal implementatiebeleid van de aanbevelingen en gemaakte afspraken om de zorgprocessen in de regio beter op elkaar af te stemmen, o.a. inzake de organisatie van chronische patiëntenzorg, geestelijke gezondheidszorg, palliatieve zorg, preventieve zorg, afspraken met de tweede lijn, ….. Hiertoe moeten de lokale vertegenwoordigers door Domus Medica optimaal ondersteund worden maar moeten zij ook onderling informatie kunnen uitwisselen. Daarom wil Domus Medica lerende netwerken creëren en stimuleren, gebaseerd op het generisch model van de huisartsenkring om meer onderlinge kennis en ervaring uit te wisselen. We ontwikkelen instrumenten om elkaar beter te vinden, om onderling ervaringen uit te wisselen, expertise te delen, good practices te delen. Domus Medica ontwikkelt ook ondersteunende modellen die de kringgemandateerden kunnen gebruiken (generische modellen, draaiboeken, kennisfiches, …). We bieden op geregelde tijdstippen navormingen aan voor de kringgemandateerden.

Publicatie datum
05 sep 2018
Revisiedatum
15 mrt 2021