Preventieve zorg

Preventieve zorg is een belangrijke taak voor de huisarts. De preventieverantwoordelijke kan er in de kring door lokale vertegenwoordiging en initiatieven voor zorgen dat systematische preventie meer ingang vindt. Domus Medica ondersteunt de preventieve praktijkvoering van de huisartsen, o.a. via de gezondheidsgids. De kringverantwoordelijke preventie werkt mee aan de kwaliteitsbevordering van de preventieve zorgen, verleend door de leden van de kring, adviseert op lokaal niveau over opportuniteit en concrete uitvoering van preventieve initiatieven. Bij de leden staat hij/zij in voor de promotie en ondersteuning bij de uitvoering van zinvolle lokale preventie-initiatieven. In overleg met kringverantwoordelijke navorming en eventuele lokverantwoordelijken verhoogt hij/zij de kennis en de vaardigheden van de leden op het gebied van preventieve praktijkvoering.

Kringverantwoordelijke preventie

De kringverantwoordelijke preventie ressorteert onder de Raad van Bestuur van de huisartsenkring.               

Doelstelling

  • Doelstelling: meewerken aan de kwaliteitsbevordering van de preventieve zorgen, verleend door de leden van de kring
  • Idem indien er op lokaal niveau nog andere initiatieven worden genomen:
    • Op lokaal niveau adviseren over opportuniteit en concrete uitvoering van preventieve initiatieven, eventueel na inwinnen van advies bij (KD) preventie Domus Medica vzw
    • Bij de leden: Promotie en ondersteuning  bij de uitvoering van zinvolle lokale preventie-initiatieven
  • In overleg met kringverantwoordelijke navorming en eventuele lokverantwoordelijken: verhogen van de kennis en de vaardigheden van de leden op het gebied van preventieve praktijkvoering
  • Signaleren van knelpunten en behoeften van de leden aan Domus Medica vzw
  • Bekendmaken bij de leden van de producten en diensten van Domus Medica op het gebied van preventie
  • Antennefunctie: detecteren van onverwacht frequente aandoeningen, mogelijk ten gevolge van milieufactoren en dit melden aan de MMK’s

Kerninformatie

Uitdagingen voor preventie in de kring [Download: uitdagingen voor preventie in de kring] 

Publicatie datum
10 sep 2018
Revisiedatum
15 mrt 2021