Oproep huisartsarme zones

Jaarlijks kunnen de huisartsenkringen een uitbreiding of beperking aanvragen van de prioritaire zones. Deze prioritaire zone is één van de voorwaarden om als huisarts een premie van 20.000 EUR te ontvangen voor een eerste installatie in, of verhuis naar een dergelijke zone.

Aan de voorzitters van de huisartsenkringen wordt het volgende gevraagd:

 • Aan de huisartsenkringen van de steden Antwerpen en Gent wordt gevraagd om het aantal huisartsen per wijk/gemeente te bezorgen. Op deze manier kan er nagegaan worden of een wijk/gemeente als prioritaire zone kan beschouwd worden. 
 • Alle andere huisartsenkringen bekijken de lijst met alle Vlaamse gemeenten die het Agentschap Zorg en Gezondheid aan de huisartsenkringen bezorgt. 
 • Uw gemeente staat in het groen: de gemeente is een prioritaire zone.  De kring hoeft geen extra stappen te ondernemen indien de kring wenst dat deze gemeente een prioritaire zone is.
 • Voor de steden Brugge, Leuven, Mechelen, Hasselt en Kortrijk wordt de huidige bepaling van prioritaire zone onveranderd toegepast. Dit kadert in de toepassing van het grootstedelijk beleid, zoals gedefinieerd in de regelgeving.   Deze steden kunnen eventueel een uitbreiding aanvragen.
 • De huisartsenkring kan een uitbreiding van een prioritaire zone aanvragen, indien volgende voorwaarden voldaan zijn:
  • minder dan 90 huisartsen per 100.000 inwoners (we houden rekening met aantal huisartsen jonger dan 65 jaar);
  • of minder dan 125 inwoners per km² en minder dan 120 huisartsen per 100.000 inwoners.

   Wenst de huisartsenkring voor een gemeente, of een deel ervan, een uitbreiding aan te vragen, dan kan de huisartsenkring in een aparte kolom het aantal huisartsen jonger dan 65 jaar die de huisartsenkring heeft geregistreerd invullen.
 • De huisartsenkring kan een ook een beperking van een prioritaire zone aanvragen.

Berekening prioritaire zones 2019: deadline huisartsenkring 30 juni 2019

In het kader van de ondersteuning aan huisartsen, kan u net als vorig jaar een uitbreiding of beperking aanvragen van de prioritaire zones. Deze prioritaire zone is één van de voorwaarden om als huisarts een premie van 20.000 EUR te ontvangen voor een eerste installatie in, of verhuis naar een dergelijke zone.

Dit jaar gebeurde de berekening op basis van volgende gegevens:

 1. Het aantal huisartsen jonger dan 65, exclusief de HAIO’s, zoals opgevraagd via het jaarverslag.  
 2. Indien de huisartsenkring geen cijfers ter beschikking stelde van de gemeente of wijk werd, is de berekening uitgevoerd met het aantal huisartsen gerapporteerd door het RIZIV of de cijfers afkomstig van de stedelijke diensten van respectievelijk  Antwerpen of Gent.
 3. Het bevolkingsaantal is het meest recente bevolkingsaantal (2018) zoals gepubliceerd op 05/06/2019 op de website van StatBel.

Aan de voorzitters van de huisartsenkringen wordt het volgende gevraagd:

 1. Het nakijken van het bijgevoegde Excel-bestand (3 verschillende tabbladen) (zie hieronder) om een beperking of uitbreiding van een prioritaire zone aan te vragen.
  • De gemeente/wijk staat in het groen, deze gemeente/wijk is een prioritaire zone
  • De gemeente/wijk staat in het rood, deze gemeente/wijk is geen prioritaire zone
 2. U kan een uitbreiding van een prioritaire zone aanvragen, indien volgende voorwaarden voldaan zijn:
  • minder dan 90 huisartsen per 100.000 inwoners (we houden rekening met aantal huisartsen jonger dan 65 jaar);
  • of minder dan 125 inwoners per km² en minder dan 120 huisartsen per 100.000 inwoners.
 3. U kan een ook een beperking van een prioritaire zone aanvragen.
 4. De aanvragen moeten worden ingediend via het bijgevoegd document (zie hieronder) tot en met 30 juni 2019. 
  Elke uitbreiding of beperking van een prioritaire zone moet voldoende gemotiveerd worden in het formulier.
  Huisartsenkringen die reeds een aanvraag hebben ingediend kunnen deze nog extra motiveren tot 30 juni 2019. Deze aanvragen werden nog niet behandeld bij het opstellen van de berekening.

  Let wel: De aanvragen kunnen enkel worden ingevuld door de voorzitter van de huisartsenkring. 

Het Agentschap Zorg en Gezondheid evalueert de ingediende aanvragen in de maand juli en maakt een voorstel van aanpassing van prioritaire zones op. Dit voorstel wordt voorgelegd aan de artsensyndicaten die hun akkoord (of advies in consensus) terug overmaken.

Het finale voorstel wordt doorgegeven aan de minister, die uiteindelijk beslist welke uitbreidingen van zones prioritair worden.

Het overzicht met prioritaire zones zal retroactief toegepast worden vanaf 1 juni 2019 en zal op de website van Zorg en Gezondheid gepubliceerd worden. 

Voor bijkomende vragen kan u terecht op het volgend e-mailadres: thomas.boeckx@zorg-en-gezondheid.be

Publicatie datum
07 sep 2018
Revisiedatum
15 mrt 2021