Generisch model huisartsenkring

Het generisch model van de kringfuncties bevat de functies die in elke huisartsenkring of samenwerkingsverband van huisartsenkringen zouden moeten aanwezig zijn. Het is als het ware een inventaris van de uiteenlopende functies die een kring kan vervullen. Het generisch model werd vanuit de kringen zelf uitgewerkt.

Met dit draaiboek, dat een gedetailleerde fiche per kringfunctie omvat, willen we uw kring:

  • Een inspiratiebron bieden om de lokale werking van de huisartsenkring verder te optimaliseren
  • Een instrument geven om leden aan te trekken voor het opnemen van een kringfunctie
  • Het is tevens een vertrekbasis en documentatiebron bij het opnemen van een kringfunctie

Niet alle huisartsenkringen vullen alle functies in. Sommige functies kunnen ook ingevuld worden in overleg tussen verschillende kringen of op provinciaal of interprovinciaal niveau. Het generisch model levert wel een mooi beeld op van het veelzijdige werkterrein van de huisartsenkring. Het maakt de kringen aanspreekbaar, zowel onder elkaar, als van buiten uit. Dus ook voor de tweede lijn, voor de overheid, …Hiermee tonen we aan dat de kringwerking een goed georganiseerd netwerk is en dat de eerste lijn goed georganiseerd is! Domus Medica hoopt hiermee de professionalisering van de huisartsenkringen verder te ondersteunen en lerende netwerken tussen de kringen te stimuleren.

Het generisch kringmodel is een dynamisch gegeven dat voortdurend aangepast moet worden aan de realiteit. Momenteel maken we de oefening om dit ook af te stemmen op de eerstelijnszones en regionale zorgzones.  Hierover werd een sessie gegeven op de huisartsenconferentie 6 oktober 2018.

Miniatuurvoorbeeld
Publicatie datum
05 sep 2018
Revisiedatum
15 mrt 2021