Subsidies huisartsenkringen

Algemene kringsubsidie

Een huisartsenkring ontvangt jaarlijks een forfaitaire subsidie voor de werkingskosten. Die forfaitaire subsidie bedraagt 0,2260 euro per inwoner van de huisartsenzone in kwestie. Om erkend te blijven, moet een huisartsenkring jaarlijks een jaarverslag opmaken over de uitvoering van de opdrachten, met inbegrip van een financieel verslag. In 2018 was de deadline voor indiening 31 mei 2018.

Subsidie centraal oproepnummer

Een huisartsenkring die voor de volledige huisartsenzone een centraal oproepnummer operationeel maakt, kan daarvoor een subsidie krijgen. Die subsidie bedraagt €0,1977 per inwoner in de huisartsenzone.

Een centraal oproepnummer is een bemande telefooncentrale die de oproepen tijdens de wachtdienst centraliseert en behandelt volgens vastgelegde afspraken. De patiënt wordt doorverwezen naar de meest geschikte zorgverlener volgens overeengekomen procedures en er wordt een interne registratie opgezet om kwaliteitsopvolging te waarborgen.

Een huisartsenkring komt in aanmerking voor een subsidie als voldaan wordt aan de volgende criteria:

  • De wachtzone is volledig gedekt door het centraal oproepnummer.
  • De oproepen van de patiënten tijdens de wachtdienst worden via het centraal oproepnummer gecentraliseerd.
  • De telefooncentrale is bemand.
  • De oproepen van de patiënten worden doorverwezen naar de meest adequate participerende zorgverstrekker, volgens vooraf overeengekomen procedures.
  • Er wordt een interne registratie van de oproepen van de patiënten bijgehouden.
  • Er wordt op contractuele basis een wederzijdse samenwerking opgezet met andere beroepsdisciplines van de eerste lijn.
  • Er worden initiatieven over de veiligheid van de verstrekkers geïmplementeerd.
  • Er wordt een financiële bijdrage in de exploitatiekosten geleverd door de betrokken beroepsbeoefenaars of door andere bronnen.
Publicatie datum
07 sep 2018
Revisiedatum
15 mrt 2021