ICT bij kringen

KringICTverantwoordelijke

ICT en E-HEALTH wordt steeds belangrijker in de dagelijkse praktijkvoering. Een kringICTverantwoordelijke kan de kring en de kringleden hierin ondersteunen. De kringICTverantwoordelijke ressorteert onder de RVB van de huisartsenkring

Doelstelling

De kring-ICTverantwoordelijke is voorzitter van de stuurgroep ICT van de huisartsenkring en heeft volgende taken:

 • Bepaalt in samenspraak met het secretariaat de vergaderingen
 • Bepaalt de agenda van de vergadering
 • Leidt deze vergaderingen
 • Keurt het verslag goed
 • Wordt ondersteund door het secretariaat (opmaken agenda, uitnodiging, verslag)
 • Is het aanspreekpunt voor het secretariaat voor als zij vragen krijgen rond ICT waarop het personeel niet onmiddellijk een antwoord kent
 • Informeert de Raad van Bestuur
 • Is de contactpersoon tussen de kring en de software-firma’s
 • Volgt de ontwikkelingen rond medische ICT op (EMD, e-Health en toepassingen)
 • Test nieuwe toepassingen als eerste uit
 • Is verantwoordelijk voor de informatie die op de website gepubliceerd wordt
 • Is verantwoordelijk voor ontwerp, onderhouden opbouw website
 • Geeft vormingen aan collega’s
 • Stimuleert collega’s tot een correct EMD-gebruik
 • Doet voorstellen aan de kring in verband met het gebruik van software, de implementatie van software of het stopzetten van het gebruik
 • Verantwoordelijke hardware kring
 • Verantwoordelijke beveiliging ICT kring

Nuttige links en informatie

Zie ook ons kennisdomein ICT

Externe links: ÉénlijnEhealthVitalink

Hieronder ook de download van opleiding ICT verantwoordelijken 28 februari 2015

Publicatie datum
06 sep 2018
Revisiedatum
15 mrt 2021