Palliatieve zorg

Palliatieve zorg is een benadering die de kwaliteit van het leven verbetert van patiënten en hun naasten die te maken hebben met een levensbedreigende aandoening, door het voorkomen en verlichten van lijden, door middel van vroegtijdige signalering en zorgvuldige beoordeling en behandeling van pijn en andere problemen van lichamelijke, psychosociale en spirituele aard.

Dit betekent dat palliatieve zorg:

 • verlichting biedt voor pijnklachten en lijden door andere symptomen;
 • het leven eerbiedigt en de dood ziet als een normaal proces;
 • de intentie heeft de dood noch te bespoedigen noch uit te stellen;
 • de psychologische en spirituele aspecten van de zorg voor patiënten integreert;
 • een ondersteuningssysteem biedt aan patiënten om een zo actief mogelijk leven te kunnen leiden tot aan hun dood;
 • een ondersteuningssysteem biedt aan de familie om te helpen zich te redden tijdens de ziekte van de patiënt en hun eigen rouwproces;
 • gebruik maakt van een teamaanpak om te voorzien in de behoeften van patiënten en hun families, inclusief rouwverwerking (indien nodig);
 • waar nodig de kwaliteit van leven zal verhogen en zo mogelijk het ziekteverloop positief zal beïnvloeden;
 • vroeg in het ziekteverloop toepasbaar is, in combinatie met een verscheidenheid aan andere behandelingen die gericht zijn op het verlengen van het leven, zoals chemotherapie en radiotherapie, en onderzoeken omvat die nodig zijn om klinische complicaties beter te begrijpen en te behandelen

Kringverantwoordelijke palliatieve zorg

De kringverantwoordelijke palliatieve zorg implementeert de palliatieve-zorg-cultuur binnen de huisartsenkring. De kringverantwoordelijke palliatieve zorg ressorteert onder de Raad van Bestuur van de huisartsenkring.    

Doelstelling

De kringverantwoordelijke palliatieve zorg is:

 • Aanspreekpunt voor collega’s in verband met palliatieve zorg
 • Beschikt over kennis inzake:
  • Kennis in verband met symptoombestrijding in de palliatieve zorg. (Pijn, angst, sedatie, etc..)
  • Organisatorische bekwaamheden: thuissituatie instellen op de verzorging van een palliatief patiënt.
  • Communicatie /overleg met eerstelijns-hulpverleners.
  • Adviseren van de vaste huisarts.
  • Deskundigheidsoverdracht: informeren-sensibiliseren-opleiden
  • Kennis van het palliatief Netwerk in de streek en indien mogelijk of gewenst een rol hierin opnemen
 • Zorgt voor implementatie van palliatieve-zorg-cultuur binnen de huisartsenkring
 • Bevordert  navorming in verband met palliatieve zorg
 • Neemt deel aan overlegstructuren van het Netwerk Palliatieve Zorg van de regio
 • Overlegt met woonzorgcentra en CRA’s rond palliatieve zorg

Werkgroep palliatieve zorg Domus Medica

Binnen Domus Medica is een werkgroep actief rond palliatieve zorg. Interesse om hier aan deel te nemen? Gert.Merckx@domusmedica.be

Nuttige links en informatie

Richtlijn palliatieve zorg van Pallialine

Federatie Palliatieve Zorg Vlaanderen

Publicaties en wetgeving

Vormingen voor LOK-groepen. Er zijn onder andere LOK-vormingen over ‘de richtlijn palliatieve sedatie’, ‘werken met de pallialine richtlijn delier’, ‘misselijkheid en braken bij palliatieve patiënten’, ‘pijnbestrijding bij palliatieve patiënten’