Financieel beleid

De huisartsenkring heeft als vzw heel wat financiële verplichtingen. Het financieel gezond houden van de vzw is een belangrijke taak van het bestuur en de penningmeester. Domus Medica ondersteunt de huisartsenkringen in hun financieel beleid aan de hand van opleidingen, financiële wegwijzers, draaiboeken, …

Financiële tijdsbalk huisartsenkringen

Als huisartsenkring (vzw) heeft u heel wat periodieke boekhoudkundige fiscale verplichtingen. Er zijn ook een aantal deadlines voor de overheid i.v.m. de subsidiëring (jaarverslag kring, …). We hebben ze voor u (in samenwerking met SBB) op een tijdslijn gezet, zodat u overzichtelijk weet wanneer u welke verplichtingen/deadlines heeft.

Vergoeding bestuursleden HAK

Van bestuursleden van een kring wordt veel verwacht. Het is vanzelfsprekend dat bestuursleden hiervoor een vergoeding kunnen genieten. Vergoedingen mogen niet zo maar uitgekeerd worden en er zijn heel wat technische spelregels mee gemoeid. Het kennisdomein kringen van Domus Medica bespreekt ze voor u in dit dossier ‘vergoedingen bestuursleden huisartsenkringen’.

Soorten vergoedingen, ficheplicht, BTW, bedrijfsvoorheffing, vrijwilligersvergoeding, auteursrechten,... komen in dit dossier aan bod.       

Financiële wegwijzers

Domus Medica ontwikkelde samen met SBB enkele financiële wegwijzers om het financieel beleid van uw kring te ondersteunen. We plannen dit dossier de komende maanden nog verder uit te breiden.

De kleine ondernemingsregeling voor huisartsenkringen

De kleine ondernemingsregeling binnen de social profit sector kan voor verenigingen een verlichting vormen voor de administratieve verplichtingen. Deze wegwijzer verduidelijkt de regelgeving omtrent deze vrijstellingsregeling. Maakt uw huisartsenkring aanspraak op de vrijstellingsregeling? Hoe wordt de drempel van 25.000 euro bepaald? 

Aangifte patrimoniumtaks vereniging (HAK, wachtpost, …) voor 31 maart

De aangifte patrimoniumtaks moet elk jaar vóór 31 maart gebeuren (voor verenigingen met een vermogen van meer dan 25.000 euro). Deze wegwijzer verduidelijkt hoe de aangifte ingediend moet worden door vzw’s zoals huisartsenkringen, wachtposten, …

Fiscale fiche 281.50

Voor 30 juni moeten de fiscale fiches 281.50 over het vorige kalenderjaar ingediend zijn. Onze wegwijzer verduidelijkt wat er op de fiches moet komen en hoe deze ingediend moeten worden. Duid deze datum dus zeker aan op uw tijdlijn van  boekhoudkundige en fiscale verplichtingen.

Aangifte rechtspersonenbelasting

De aangifte rechtspersonenbelasting voor de vzw huisartsenkring of wachtpost moet online via BizTax ingediend worden. De aangifte dient spontaan te gebeuren. De uiterlijke indieningsdatum van de aangifte is meestal eind september. Deze infofiche in bijlage loodst u door het proces hoe u deze aangifte moet doen.

UBO-verplichting voor vzw’s (deadline 30/09/2019)

Tegen ten laatste eind september 2019 moeten alle vzw’s het UBO-register invullen. Het UBO-register is een centrale databank beheerd door de FOD Financiën dat tegen gevolge van Europese regelgeving verplicht werd in het kader van antiwitwaspraktijken. Stelt u zich als huisartsenkring, wachtpost niet in orde, dan riskeert u zware boetes (250 euro tot 50.000 euro). Wat UBO is en hoe u uw vzw in orde kan stellen met de UBO-regelgeving leest u hier (pdf bijlage). Hebt u meer vragen of lukt het u niet om dit zelf voor uw vzw in orde te brengen aarzel dan niet om Gert Merckx (gert.merckx@domusmedica.be), domeinverantwoordelijke huisartsenkringen, te contacteren.

Hoe hou ik mijn huisartsenkring financieel gezond?

Organisatie van een wachtpost, eerstelijnszones, overleg met de 2de lijn, …steeds meer opdrachten komen op de huisartsenkringen af. De subsidies blijven echter dezelfde en volstaan soms niet om de extra taken op te nemen. De huisartsenkring financieel gezond houden is dan ook niet evident. In deze presentatie geven we u tips en tricks mee om de huisartsenkring financieel gezond te kunnen houden.

Financiële opleidingen

In het najaar staan een aantal financiële opleidingen voor huisartsenkringen gepland

Publicatie datum
04 sep 2018
Revisiedatum
03 feb 2022