194 klachten van agressie tegen artsen

18 jan 2024

Het meldpunt voor agressie tegen artsen kreeg vorig jaar 194 klachten binnen. Driemaal meer dan in 2022. 

Sinds juni 2016 kunnen artsen bij de Orde der Artsen melding maken van agressie tegen hun persoon. Het meldpunt werd opgericht naar aanleiding van de moord op huisarts Patrik Roelandt, een jaar eerder, met als bedoeling een beter zicht te krijgen op de problematiek. Dat de nood aan zo’n meldpunt groot is, bewijzen de cijfers die de Orde eind vorige week bekendmaakte. In 2023 werden maar liefst 194 klachten ingediend. Dat is uiteraard het topje van de ijsberg, want niet alle artsen die slachtoffer werden van verbale of fysieke agressie melden dat ook effectief bij het Meldpunt van de Orde der Artsen. 

Verontrustend is vooral de scherpe toename van het aantal klachten. De voorgaande jaren schommelde het aantal tussen 43 en 72 klachten per jaar. Professor Michel Deneyer, woordvoerder van de Orde, nuanceert wel meteen de verdrievoudiging in vergelijking met 2022. Hij ziet enkele oorzaken voor de stijging: de toegenomen media-aandacht voor het Meldpunt, het symposium dat de Orde organiseerde en het advies dat de Orde uitschreef. 

Filip Ceulemans