Co-artsen

Doctors4doctors en Domus Medica geloven erin dat nabije collega’s een vangnet kunnen vormen voor artsen die nood hebben aan reflectie. In die zin willen we in elke huisartsenkring opgeleide huisartsen aanstellen die, gemandateerd door de kring, openstaan voor vragen van collega-huisartsen. Het zijn de co-artsen.

Co-artsen zijn artsen die nabij willen zijn voor de collega’s (huis)artsen uit hun eigen kring of een andere kring. 
Een co-arts wil er staan voor een collega als die het even moeilijk heeft, als de work-life balans niet meer klopt, …Hierbij zal de co-arts geen behandelend arts worden van de collega, maar gewoon even “meelopen”, een luisterend oor bieden. Evengoed wil de co-arts binnen zijn kring thema’s als zelfzorg, preventie van burn-out, herkennen van stress-signalen bij jezelf,… op de (opleidings)agenda plaatsen.
Het project van de co-artsen is een samenwerking tussen D4D en Domus Medica. Op regelmatige  basis worden door Domus Medica en D4D opleidingen georganiseerd voor de co-artsen.

Functieomschrijving co-artsen

Co-artsen zijn huisartsen die nabij willen zijn voor de collega’s in hun kring.  Er zijn reeds 66 co-artsen opgeleid door Domus Medica. Heeft u ook interesse om co-arts te worden, neem dan met ons contact op.

Lees ook de functieomschrijving.

Doelstelling

De co-arts ressorteert onder de RvB van de huisartsenkring.

  • De functie co-arts heeft volgende doelstellingen:
  • Co-artsen zijn artsen die binnen hun eigen kring mee willen werken aan het welzijn van hun collega’s, vanuit het idee: ’Physician wellness is an important quality indicator’ (naar Prof. Dr. Jean Wallace in The Lancet).
  • De co-arts bevordert binnen de eigen kring de gevoeligheid voor de arts als (kwetsbare) mens, een arts die gevoelens en beperkingen heeft en die vooral nood heeft aan zelfzorg. Hiermee doorbreekt de gatekeeper de maatschappelijke mythe van de bovenmenselijke arts.
  • De co-arts bewaakt dat er in de bijscholing regelmatig aandacht besteed wordt aan onderwerpen die met zelfzorg te maken hebben zoals bv. grenzen bewaken, preventie van burn-out, omgaan met emoties, elke arts een eigen arts, stresshantering, work/life balans, enz.
  • De co-arts is voor andere artsen een vertrouwensfiguur waarbij deze persoonlijke moeilijkheden problemen kan ter sprake brengen.
  • Een co-arts kan luisteren zonder een oordeel te vellen. Hij/zij respecteert een absolute discretie en geheimhouding.
  • De co-arts weet dat een vertrouwelijk gesprek voor vele collega’s wonderen kan doen. Vooreerst kan het delen van bekommernissen enorm opluchten, maar het kan eveneens een eerste stap zijn naar het bespreekbaar maken of het aanpakken van de problemen.
  • De co-arts kan een collega adequaat verwijzen naar een verdere hulpverlening indien nodig. Hij/zij kent het professioneel doorverwijzingsnetwerk van D4D.
  • De co-arts kent de visie en de mogelijkheden van Doctors4Doctors. In het bijzonder weet hij/zij op welke manier de collega kan verwezen worden naar het operationeel netwerk van D4D en andere organisaties voor verdere aangepaste hulp.
  • De co-arts volgt voor deze taken een specifieke opleiding.

Nuttige links en informatie

Op www.doctors4doctors.be vindt u meer nuttig info.

Vind een co-arts

Als huisarts lid van een huisartsenkring kan u gratis beroep doen op uw collega co-arts.

Publicatie datum
07 sep 2018
Revisiedatum
28 jul 2022