Domus Medica vraagt overleg over afstemming huisartsenkringen op referentieregio’s

23 mrt 2023

In het kader van de goedkeuring van het Regiodecreet kregen de huisartsenkringen in februari een schrijven van het Agentschap Zorg en Gezondheid. Hierin wordt gestipuleerd dat de huisartsenkringen in de toekomst zullen moeten samenvallen met één of meerdere eerstelijnszones binnen één of meerdere referentieregio’s. In een brief aan Minister Crevits wijst Domus Medica op de bijzonder grote impact op de werking van het overgrote deel van de huisartsenkringen. De gevolgen beperken zich niet louter tot de wijziging van het grondgebied. De effecten voor de huisartsen op het terrein en voor de burgers zijn niet te onderschatten:

  • Artsen herkennen zich niet meer in de nieuwe structuur en haken af. Opgebouwd professionalisme verzwakt binnen de eerste lijn. Hierdoor zal de samenwerking met de eerstelijnszone  opnieuw uitgewerkt moeten worden.
  • Toegankelijkheid van de huisartsgeneeskunde: solidariteit, collegialiteit en continuïteit binnen de kringen verzwakken op een cruciaal moment. Naar alle waarschijnlijkheid verwachten we in 2026 een groot probleem als gevolg van het relatief tekort aan huisartsen.
  • Terwijl men naar eenduidige structuren wenst te streven dreigt er juist een potentiële mismatch te ontstaan in regioafbakening tussen de Vlaamse en de federale overheid in verband met niet-planbare zorg of ziekenhuisnetwerken. Huisartsenkringen worden hierdoor nog meer weggehouden van hun kerntaken, omdat zij bezig zijn met zich te herorganiseren.

Domus Medica uit dan ook haar sterke bezorgdheid over de mogelijk verplichte alignering met eerstelijnszones aangezien dit de huisartsenkringen, en daardoor de zorg voor patiënten, in een cruciale fase verder verzwakt.
 
Om een duurzaam en futureproof model van kringafbakening te verkrijgen vraagt Domus Medica dan ook om meer duidelijkheid te brengen in de structuren van niet-planbare zorg en de Vlaamse bevoegdheden af te stemmen met het federale niveau. Transities van de kringstructuren en de wijziging van het grondgebied worden best afgestemd met alle betrokken beleidsdomeinen.
 
Domus Medica vraagt mede namens de Vlaamse huisartsenkringen overleg aan met Minister Crevits om te werken aan een duurzaam pad van transitie en versterking van de eerste lijn.

Gert Merckx
Expertisedomeinverantwoordelijke Kringen