Tweede lijn

Overleg met de tweede lijn en ziekenhuizen is één van de belangrijke taken van de huisartsenkringen. Artikel 8 van het Besluit van de Vlaamse Regering met betrekking tot de huisartsenkringen  stimuleert de aanmaak van samenwerkingsovereenkomsten tussen huisartsenkringen en ziekenhuizen om de continuïteit van de patiëntenzorg te waarborgen. Hier bespreken we de taken van de huisartsen die in de huisartsenkring het overleg met de ziekenhuizen en intramurale voorzieningen kunnen opnemen:

 • Kringgemandateerde tweede lijn
 • Kringgemandateerde intramurale voorzieningen

Kringgemandateerde tweede lijn

De kringgemandateerde tweede lijn ressorteert onder de Raad van Bestuur van de huisartsenkring.

De doelstelling van deze kringgemandateerde tweede lijn:

 • Aanwezigheid op overleg met directie en/of diverse diensten van het ziekenhuis
 • Vertegenwoordiging van de huisartsenkring en de lokale huisartsen
 • Terugkoppeling overleg en afspraken naar Raad van Bestuur en achterban
 • Bespreking problemen/afspraken met Raad van Bestuur en achterban
 • Inhoudelijk nadenken over een samenwerkingsprotocol / beleidsplan met het ziekenhuis
 • Afspraken maken aangaande e-communicatie, samenwerking verschillende diensten, MOC, bereikbaarheid specialisten, subsidiariteitsprincipe…
 • Inventariseren problemen met ziekenhuis, oplossingen zoeken
 • Bereikbaarheid via mail – vragen beantwoorden
 • Opvolging project intramurale zorg: aanbrengen onderwerp, opvolging, medewerking,…
 • Telematica
 • Eventueel afvaardiging in Medische raad, adviesraad, ethische commissie
 • Aanspreekpunt ziekenhuis voor vragen/problemen naar de huisartsen
 • Aanspreekpunt ziekenhuis communicatie naar achterban

Klik hier voor Code van geneeskundige plichtenleer (geldig tot 2 mei 2018).

Klik hier voor de Code van medische deontologie (geldig sinds 3 mei 2018).

Samenwerkingsovereenkomst huisartsenkring - ziekenhuis

Artikel 8 van het Besluit van de Vlaamse Regering bepaalt in punt 3 dat de HAK een samenwerkingsovereenkomst afsluit met ziekenhuizen om de continuïteit van de patiëntenzorg te waarborgen. Overleg met de tweede lijn en ziekenhuizen is één van de belangrijke taken van de huisartsenkringen. Al heel wat huisartsenkringen hebben de laatste jaren een samenwerkingsovereenkomst afgesloten met een ziekenhuis om de continuïteit van de patiëntenzorg te waarborgen. Domus Medica heeft de ‘modelovereenkomst’ in samenwerking met Zorgnet-Icuro en Huis voor Gezondheid aangepast aan de evoluties rond e-Health.  Als addendum bij de samenwerkingsovereenkomst is er nu ook een voorbeeld toegevoegd van actiepunten die opgevolgd zouden kunnen worden om tot een betere samenwerking tussen de huisartsenkring en het ziekenhuis te komen.

Kringgemandateerde intramurale voorzieningen

Voor deze functie is nog geen concrete taakbeschrijving voorzien. Zodra deze wordt opgemaakt, zal u hem hier kunnen lezen. 

Publicatie datum
05 sep 2018
Revisiedatum
15 mrt 2021