De gemeente

Meerdere mandaten zijn mogelijk afhankelijk van de gemeente

Kringgemandateerde gezondheidsraad gemeente

De kringgemandateerde gezondheidsraad van de gemeente ressorteert onder de Raad van Bestuur van de huisartsenkring.

De doelstelling van deze gemandateerde functie:

 • Vertegenwoordiging in de gezondheidsraad op werkgroep gezondheid van de gemeente
 • Terugkoppeling inhoud en verslag naar de Raad van Bestuur
 • Bespreking belangrijke items met Raad van Bestuur
 • Communicatie van besproken punten naar de achterban
 • Meewerken aan initiatieven van de gemeente
 • Inhoudelijke inbreng inzake gezondheidszorg
   

Kringgemandateerde rampenplan gemeente

De kringgemandateerde gezondheidsraad van de gemeente ressorteert onder de Raad van Bestuur van de huisartsenkring.

Kringgemandateerde politie en veiligheid

De kringgemandateerde politie en veiligheid ressorteert onder de Raad van Bestuur van de huisartsenkring.

De doelstelling van deze gemandateerde functie:

 • Overlegt met politie
 • Opmaak beurtrol huisartsen voor bloedafnames
 • Verzamelt klachten van collega’s en geeft die door aan kringbestuur / politie
 • Samenwerkingsprotocol politie in de kring
 • Afspraken maken in de politiezone
 • Veiligheid van de huisarts van wacht verhogen
 • Afspraken intrafamiliaal geweld, collocatie, ….

Kringgemandateerde andere werkgroepen gemeenten

De kringgemandateerde ‘andere werkgroepen gemeenten’ ressorteert onder de Raad van Bestuur van de huisartsenkring.

De doelstelling van deze gemandateerde functie:

 • Vertegenwoordiging in werkgroepen van de gemeente
 • Terugkoppeling inhoud en verslag naar de Raad van Bestuur
 • Bespreking belangrijke items met Raad van Bestuur
 • Communicatie van besproken punten naar de achterban
 • Meewerken aan initiatieven van de gemeente
 • Inhoudelijke inbreng inzake gezondheidszorg
Publicatie datum
05 sep 2018
Revisiedatum
15 mrt 2021