Sociale activiteiten

Een huisartsenkring vormt een noodzakelijk lokaal overlegforum voor huisartsen en huisartsenpraktijken, niet enkel voor bespreking van de wachtdienstorganisatie en praktische afspraken vanuit de concrete lokale situatie, maar ook voor onderlinge ervaringsuitwisseling, continue professionele vorming, kwaliteitsbevordering en groei, het versterken van een multidisciplinaire samenwerking, e.d.

De groepsvorming die via de huisartsenkring georganiseerd wordt verhoogt de sociale verbondenheid en het welzijn van de huisartsen (klankbordfunctie, versterking teamgevoel, ervaringsuitwisseling als inspiratiebron, preventie burn out, …).

De huisartsenkring verhoogt de sociale verbondenheid van de huisartsen (versterking teamgevoel, ervaringsuitwisseling als inspiratiebron, ...) door sociale activiteiten te organiseren voor de leden. Aangezien dit heel wat werk en organisatietalent vergt kan de kring hiertoe een kringverantwoordelijke sociale activiteiten aanduiden.

Kringverantwoordelijke sociale activiteiten

De kringverantwoordelijke sociale activiteiten ressorteert onder:

  • De Raad van bestuur van de huisartsenkring
  • werkgroep sociale activiteiten (indien deze in de kring bestaat)

Doelstelling

De kringverantwoordelijke sociale activiteiten:

  • organiseert congressen in samenwerking met de vormingsverantwoordelijke
  • verhoogt de sociale cohesie en collegialiteit in de kring via de organisatie van sociale activiteiten zoals: quiz, AV afterdiner, gezinsuitstappen, en alle andere culturele activiteiten.
  • Kan bijvoorbeeld ook de jaarlijkse griepvaccinatie mee organiseren
  • Kan andere projecten van de huisartsenkring gemakkelijker implementeren omwille van het meer informele karakter van deze bijeenkomsten
Publicatie datum
07 sep 2018
Revisiedatum
15 mrt 2021