Praktijkvoorbeelden

Geen huisartsenpraktijk en -kring is hetzelfde. Er bestaat dan ook geen universele oplossing voor de hedendaagse uitdagingen in de huisartsgeneeskunde. Domus Medica wil uitwisseling tussen diverse praktijken en regio´s faciliteren daar we veel van elkaar kunnen leren. Bent u benieuwd hoe anderen een bepaalde uitdaging aanpakken? Deze praktijkvoorbeelden uit diverse hoeken van Vlaanderen kunnen inspireren en stimuleren om ‘outside the box’ te denken.
samenwerken

ELZ Westhoek - meerdere -

klankbord

ELZ MidWestLim - Informeel onder collega CRAs -

zorg

ELZ Leuven - Medisch Centrum Huisartsen -

vangnet

ELZ Zuidoost Hageland - Huisartsenkring Zuidoost Hageland -

kringcoordinator

ELZ Zennevallei - Huisartsenkring Zennevallei -

lokale samenwerking CRAs

ELZ Maasland - CRA groep Maaseik -

gedeeld EMD

ELZ Antwerpen Oost - -

nieuwsbrief

ELZ Gent - WGC de Sleep -

chauffeur draagt PBM

ELZ Kemp en Duin - Huisartsenkringen Prometheus en Bree-Oudsbergen -

medicatie overlopen

ELZ Oostende-Bredene - WGC het Voorland -

Toelichting 2

ELZ Oostende-Bredene - WGC het Voorland - Vaccinatie