Praktijkvoorbeelden

Geen huisartsenpraktijk en -kring is hetzelfde. Er bestaat dan ook geen universele oplossing voor de hedendaagse uitdagingen in de huisartsgeneeskunde. Domus Medica wil uitwisseling tussen diverse praktijken en regio´s faciliteren daar we veel van elkaar kunnen leren. Bent u benieuwd hoe anderen een bepaalde uitdaging aanpakken? Deze praktijkvoorbeelden uit diverse hoeken van Vlaanderen kunnen inspireren en stimuleren om ‘outside the box’ te denken.

ELZ Antwerpen Oost - -

ELZ Gent - WGC de Sleep -

ELZ Kemp en Duin - Huisartsenkringen Prometheus en Bree-Oudsbergen -

ELZ Oostende-Bredene - WGC het Voorland -

ELZ Oostende-Bredene - WGC het Voorland - Vaccinatie