De praktijkverpleegkundige en het medicatieoverzicht

ELZ Mechelen-Katelijne - Universiteit Antwerpen en Huisartsenpraktijk Wilsonstraat -

Kunt u uw praktijk kort beschrijven?

In huisartsenpraktijk Wilsonstraat werken vier artsen, een HAIO en een praktijkverpleegkundige die het postgraduaat Verpleegkundige in de Huisartsenpraktijk volgde. Het is een prestatiegerichte familiepraktijk in een landelijke gemeente waar acute geneeskunde het voortouw neemt.   

Voor welke concrete uitdaging biedt uw praktijkvoorbeeld een oplossing/inspiratie?

We willen het medicatieoverzicht van onze chronische patienten op punt stellen in het elektronisch medisch dossier (EMD). Sinds de praktijk de overstap maakte van papieren naar elektronische dossiers worden de medicatiegegevens niet altijd correct geüpdatet. Dit betreft zowel onvolledige overdracht naar het digitaal platform, als het ‘actief’ blijven van oudere, niet meer relevante medicatie. Dit zorgt onder andere voor een slecht medicatieoverzicht bij arts en patiënt. 

Wat heeft u gedaan?

Onze doelen waren: 

  • het aantal patiënten met een correct en volledig medicatieoverzicht in het EMD vergroten.  
  • het creëren van de gewoonte bij artsen en verpleegkundige waarin medicatiebeheer erkend wordt als noodzaak van een goed EMD-beheer en zo ook toegepast wordt.  
  • het aantal patiënten met een correct medicatieoverzicht op zak laten toenemen. Dit om tegemoet te komen aan de tweedelijnszorg en de betrokkenheid/ therapietrouw van de patiënt in zijn zorg. 

Uit een eerste steekproef van 100 patiënten begin januari 2021 bleek dat patiënten hun medicatie niet kenden en er weinig overzicht over hadden. De meest opvallende bevinding was dat slechts 39% van onze patiëntenbestanden een correct en volledig medicatieoverzicht bevatte. Een tweede steekproef toonde dat het aantal patiënten met medicatieoverzicht op zak toenam met 21 %. Het aantal patiënten met een juist medicatieoverzicht in het EMD steeg met 28%. 

Hoe heeft u dat georganiseerd?

In het kader van het synthesewerk voor het postgraduaat Verpleegkundige in de huisartsenpraktijk zette we als in team in de praktijk een verbeterproject op rond het op punt stellen van het medicatieoverzicht in het ELD. Als team kwamen we tot een consensus hoe het EMD en het medicatieoverzicht er moesten uitzien. De consultatieflow werd aangepast zodat medicatie-updating een prominente plaats kreeg. Patiënten werden bewust gemaakt met een affiche en een medicatiekaart werd geïntroduceerd ingeval van 5 of meer geneesmiddelen. Het zorggebied werd in regio’s verdeeld waarbij maandelijks een andere regio in de spotlight werd gezet om bij een huisbezoek ook de thuisblijvende ouderen niet te vergeten. 

Waarom is het een succesvol voorbeeld?

Dit startproject toont reeds mooie resultaten.  Ondertussen heeft onze consultatie met de patiënt meer vorm gekregen.  Er is duidelijk vertrouwen en verbondenheid dat we de zorg goed opvolgen door de nodige medicatie-administratie transparant te maken en ook de nodige participatie van de patiënt te vragen.  

Heeft u tips of zijn er valkuilen om op te letten?

Tijd, motivatie en focus zijn nodig om in de toekomst dit project verder te implementeren en uit te breiden. Concrete en open communicatie is nodig om tot gezamenlijke besluiten en innovatie te komen. Dat wordt de grootste uitdaging. 

vihp