CRA samenwerking Huisartsenkring Zuidoost Hageland

ELZ Zuidoost Hageland - Huisartsenkring Zuidoost Hageland -

Voor welke concrete uitdaging biedt uw praktijkvoorbeeld een oplossing/inspiratie?

Hoe vind ik mijn weg als nieuwe CRA in de uitvoering van mijn taken? 

Wat heeft u gedaan?

We bundelen onze krachten als CRAs in een werkgroep om bij elkaar terecht te kunnen met vragen en van elkaar te leren. Tijdens de eerste golf van de covid-19 crisis zijn we bijvoorbeeld bij elkaars rusthuizen gaan kijken hoe zij een cohortafdeling organiseren. Onze samenwerking is heel laagdrempelig. We kunnen gemakkelijk via siilo of de telefoon terecht bij collega CRAs. 

Hoe heeft u dat georganiseerd?

We hebben met de CRAs in de regio een sillo groep opgezet en elkaars telefoonnummers uitgewisseld voor ad hoc vragen. Daarnaast komen we eenmaal per drie maanden samen voor een overleg om bepaalde thema's te bespreken zoals het antibioticabeleid en staande orders. Doel is op een wetenschappelijk gefundeerde manier uniform medisch beleid te vormen in de woonzorgcentra binnen de regio. En dit beleid ook duidelijk te communiceren naar lokale huisartsen zodat het voor hen overzichtelijk blijft. 

Het overleg wordt vooral getrokken door de CRAs zelf en ondersteund vanuit de huisartsenkring. De voorzitter van de CRA-werking van de huisartsenkring stuurt uitnodigingen voor bijscholingen of informatie over lokale beleidskeuzes door naar de huisartsen. 

Waarom is het een succesvol voorbeeld?

De meerwaarde van de samenwerking zit  in de ondersteuning van de andere CRAs. Zij vormen echt een vangnet. De insteek bij ons is ´samen staan we sterk´.  We zetten onze ego´s opzij, leggen onze bezorgdheden op tafel en zoeken samen naar een oplossing.   

Heeft u tips of zijn er valkuilen om op te letten?

Zorg dat zaken ontwikkelt in de werkgroep ook worden voorgelegd en gecommuniceerd naar het verplegend personeel en de directie. Maak een verslag van de CRA vergaderingen. Daar kan je op terugvallen als je informatie doorspeelt of beleid wilt voorstellen. 

vangnet