De praktijkverpleegkundige en de sociale kaart

ELZ Z-W-Waasland - Universiteit Antwerpen - Medisch Centrum ZON -

Kunt u uw praktijk kort beschrijven?

Medisch Centrum ZON is een duo-huisartsenprakijk die samenwerken met een verpleegkundige in de huisartsenpraktijk. Ze vormen één team in de zorgen voor alle patiënten. De verpleegkundige staat voornamelijk in voor de administratieve en verpleegkundige taken in de praktijk. Onze praktijk engageert zich als opleidingspraktijk voor huisartsen-in-opleiding. 

 

Voor welke concrete uitdaging biedt uw praktijkvoorbeeld een oplossing/inspiratie?

Als huisartsenpraktijk kunnen we niet alle zorg zelf opnemen. Er zijn heel veel verschillende actoren en organisaties waarnaar je kan doorverwijzen. Deze actoren en organisaties leren kennen om gericht doorverwijzen en samen te werken is niet altijd evident.  

Wat heeft u gedaan?

In het kader van het synthesewerk van de VIHP-opleiding heb ik via de sociale kaart een netwerking opgezet met de externe partners rondom de huisartsenpraktijk. Wij hebben nu een up-to-date sociale kaart in onze praktijk. Hierdoor kunnen we mensen sneller en gerichter doorverwijzen bij bepaalde problematieken. 

Hoe heeft u dat georganiseerd?

Het organiseren van de sociale kaart kwam vooral neer op het opzoeken van externe organisaties en keuzes maken van welke soort expertise we vaak nodig hebben om naar door te verwijzen. Omwille van de COVID-19 pandemie zagen we een significante verhoging van psychosociale problemen. De meeste mensen met psychische problemen contacteren eerst de huisarts. Hierdoor zijn allereerst de organisaties in de buurt binnen de geestelijke gezondheidszorg gecontacteerd en afspraken mee gemaakt. Andere actoren waren gezondheid- en welzijnsvoorzieningen, thuisverpleging, podologen, diabeteseducator, diëtiste, tabakoloog, pedicure, kinesist, etc. 

Waarom is het een succesvol voorbeeld?

Er is intussen een goede samenwerking met de organisaties - zij kennen ons en wij kennen hun - alsook een goede terugkoppeling. Zo ontvangen we na doorverwijzen regelmatig verslagen en zijn we op de hoogte van wat er gebeurd is.  

Heeft u tips of zijn er valkuilen om op te letten?

De patiënt heeft nog steeds de vrije keuze in hulpverlener. Er is geen verplichting voor de patiënt om de hulpverlener te kiezen die wordt aangeboden.  

Negatieve feedback van patiënten bespreken we met elkaar om daarna te bekijken of de sociale kaart dient aangepast te worden.  

vihp