Intervisie CRA in Medisch Centrum Huisartsen Leuven

ELZ Leuven - Medisch Centrum Huisartsen -

Voor welke concrete uitdaging biedt uw praktijkvoorbeeld een oplossing/inspiratie?

Het afstemmen van het medisch beleid in verschillende woonzorgcentra in de regio.

Wat heeft u gedaan?

In Leuven kennen we een lange traditie van CRAs die samen komen op vaste basis. Dit hete vroeger de ´ouderencommissie´.  De huisartsenkring organiseerde ook intervisies tijdens de aanvang van de Covid-19 crisis. Daarom is onlangs besloten om de handen ineen te slaan en een CRA groep bij het Medisch Centrum Huisartsen op te zetten. 

Hoe heeft u dat georganiseerd?

We werken samen op twee niveaus. Enerzijds zijn we recent gestart met een zestigtal CRAs waar we grote overlappende thema´s bespreken of een expert uitnodigen. De wachtposten zijn hier ook in betrokken.  

Anderzijds is er een kleinere intervisiegroep met verschillende CRAs en vaste huisartsen vanuit vier woonzorgcentra met verschillende tradities.

Ook roteren we de vergaderlocatie. Dan krijg je de kans om te ´gluren bij de buren´ en de speciale dingen van de andere woonzorgcentra te zien. Bijvoorbeeld de troetelkamer.  

Waarom is het een succesvol voorbeeld?

Ondanks die andere uitgangspunten in de verschillende woonzorgcentra lukt het nu beter om het medisch beleid op een lijn te krijgen en zo kwaliteit van zorg te verbeteren. Bijvoorbeeld rond palliatieve zorg en vroegtijdige zorgplanning.  

Heeft u tips of zijn er valkuilen om op te letten?

De kleinschaligheid van de intervisie is belangrijk om precaire onderwerpen te durven bespreken. Bijvoorbeeld over conflicten. Ook is het aan te raden om een ´CRA petermeterschap´ te organiseren: één CRA die voor jou het aanspreekpunt is bij vragen. 

 

 

zorg