Toegankelijk huisartsenzorg: hulppost in het WZC

ELZ Z-W-Waasland - Huisartsenkoepel Waasland -

Kunt u uw praktijk kort beschrijven?

Dit is een initiatief van de gemeente Kruibeke met steun van de plaatselijke groepspraktijken & deelkring Kruibeke.

Voor welke concrete uitdaging biedt uw praktijkvoorbeeld een oplossing/inspiratie?

Terwijl het aantal inwoners de voorbije jaren gestaag groeide naar 16;965 (dd 1 januari 2022), zijn er momenteel in verhouding 6 huisartsen te weinig. Daarom zochten we naar een noodoplossing om het acute huisartsentekort in Kruibeke op te vangen.  

Wat heeft u gedaan?

Sinds maandag 5 september 2022 vestigt de nieuwe 'Huisartsenhulppost Wissekerke' in het woonzorgcentrum Wissekerke. De huisartsen uit de groepspraktijken Het Stalen Gestel (Kruibeke) en ZorgSaam (Rupelmonde) zorgen voor een beurtrol in de hulppost. Wie hulp nodig heeft, kan er terecht op maandag, woensdag of vrijdag tussen 08.30 en 10.00 uur. Na aanmelding om 08.30 uur aan het onthaal in woonzorgcentrum Wissekerke, ontvangt men een kaartje met een richt uur waarop een huisarts van dienst je die voormiddag kan onderzoeken. Er is voorzien in een praktijkruimte en wachtruimte op de 2e verdieping.   

Hoe heeft u dat georganiseerd?

De gemeente ondersteunt de huisartsen in de organisatie en infrastructuur van de huisartsenhulppost:
 • Zij draagt alle kosten voor de technologische infrastructuur waaronder telefonie, PC, etc.
 • Ondersteunt de organisatie van consultaties via een reservatiesysteem via kaartje met uur afhalen (paspoort afgeven)
 • Heeft afspraken gemaakt met CareConnect m.b.t. dossieroverdracht

Waarom is het een succesvol voorbeeld?

Ook al is het een tijdelijke oplossing, op deze manier kunnen we totdat er zich twee nieuwe huisartsen vestigen toch de toegankelijkheid van de huisartsenzorg zo goed als waarborgen voor de burgers in de omliggende gemeenten. 

Heeft u tips of zijn er valkuilen om op te letten?

Communiceer duidelijk naar de burgers waarvoor zij wel en niet terecht kunnen bij de hulppost.

Bij ons kunnen burgers wel terecht bij de hulppost voor de klassieke huisartsenpathologie: zowel voor opvolging van reeds bestaande aandoeningen (bijvoorbeeld suikerziekte, hoge bloeddruk...) als voor de behandeling van recent ontstane problemen (koorts, pijnklachten, ziekte...). Maar niet voor...

 • technische handelingen, zoals wondzorg, wratten, bloedafname, COVID-test, oren uitspuiten, hechtingen, preoperatieve onderzoeken… Hiervoor kan je beter (en sneller) terecht bij de verpleging van de groepspraktijken Het Stalen Gestel (Kruibeke) en ZorgSaam (Rupelmonde). 
 • dringende hulp: ga hiervoor naar spoed.
 • huisbezoeken. De huisartsen zijn enkel afwisselend van dienst ter plaatse, je kan geen afspraak maken of huisbezoek aanvragen. 
 • het weekend, niet na 11.30 u: er is geen wachtdienst.
 • meerdere patiënten of problematieken tegelijk: 1 afspraak = 1 patiënt = 1 probleem

Communiceer duidelijk voor welke inwoners van welke gemeente de hulppost toegankelijk is.

In ons geval is de hulppost toegankelijk voor inwoners van Kruibeke, Bazel of Rupelmonde die (tijdelijk) geen huisarts in Kruibeke hebben

 •       Omdat ze op een wachtlijst staan in Kruibeke, of
 •       Omdat hun vaste huisarts zich te veraf bevindt (vb. na verhuis), of
 •       Omdat hun vaste huisarts (langdurig) afwezig is zonder vervanging, of
 •       …
toegankelijke zorg