Lokale samenwerking 'CRA groep Maaseik'

ELZ Maasland - CRA groep Maaseik -

Voor welke concrete uitdaging biedt uw praktijkvoorbeeld een oplossing/inspiratie?

Als CRA moeten we onze tijd zinvol besteden. Onder collega CRAs heerste het gevoel dat die tijdsbesteding beter verantwoord moest worden. Ook kregen diverse collega´s vragen vanuit de directie over de specifieke invulling van de taken als CRA.  Door ons als groep te organiseren is het gemakkelijker om dit te doen. 

Wat heeft u gedaan?

6 jaar geleden hebben we het initiatief genomen om een groep huisartsen die ook CRA zijn vanuit de volledige Maasland bij elkaar te brengen.  De groep bestaat uit ongeveer 10 actieve CRAs werkzaam in WZCs gelegen in de ELZ Maasland en vanuit diverse koepels.  

Hoe heeft u dat georganiseerd?

We vergaderen 4 tot 5 keer peer jaar over praktische zaken van het CRAschap. We proberen hierin doorheen het jaar een rode draad aan te houden zoals bijvoorbeeld:  

  • Welzijn van de patiënten  

  • Medicatiebeheer  

  • Registratie  

  • Wondverzorging  

  • Valpreventie 

Het afgelopen jaar wisselde we uit over de aanpak van de Covid-19 maatregelen. Het loslaten van de regels hoe doen jullie dat? En hoe gaan jullie om met vragen van bezoekende huisartsen? Ook organiseren we jaarlijks een gezamenlijke bijscholing voor de bezoekende huisartsen in de WZCs in de regio. Hierin wordt ook de wachtkring voor een stuk meegenomen.  

Waarom is het een succesvol voorbeeld?

In de afgelopen 6 jaar hebben we als CRA werkgroep diverse verbetertrajecten kunnen uitwerken en goede cijfers kunnen terugkoppelen aan onze directies. We besteden onze tijd nuttig en stemmen zo ook het medisch beleid tussen WZCs in de regio's op elkaar af. 

Heeft u tips of zijn er valkuilen om op te letten?

Het is heel belangrijk om als CRA de CRA’s van de omringende gebieden te contacteren. Iedereen loopt tegen dezelfde zaken aan. Je moet niet alleen het warm water opnieuw uitvinden. 

lokale samenwerking CRAs