De praktijkverpleegkundige en het WZC

ELZ Pallieterland - Universiteit Antwerpen - Huisartsenpraktijk De Netelier -

Kunt u uw praktijk kort beschrijven?

Huisartsenpraktijk De Netelier is een netwerkpraktijk met twee campussen, gelegen in de provinciestad Lier. We werken volgens het prestatiegerichte betalingssysteem en hebben een gevarieerde patiëntenpopulatie. De artsen zijn geconventioneerd en streven naar een goede zorgkwaliteit en evenwicht tussen werk en privé. 

Samenwerking en overleg staan bij ons in de praktijk centraal. Zo werken we sinds 2000 samen met een praktijkassistente die instaat voor het onthaal van de patiënten, de telefonie en administratieve taken. Op deze manier zijn de artsen maximaal beschikbaar voor de patiënten zonder onnodig gestoord te worden tijdens een raadpleging. 

In 2021 startten we met een verpleegkundige in de huisartsenpraktijk (VIHP) om ook een aantal klinische taken te delegeren. De VIHP heeft ondertussen haar eigen spreekuur waarbij ze voornamelijk afgelijnde (para)klinische taken uitvoert zoals bloedafnames, ECG, spirometrie, enzovoort. 

De praktijkassistente en de VIHP werken afwisselend op beide campussen en zorgen ervoor dat onze patiëntenpopulatie verder kan groeien zonder in te boeten aan zorgkwaliteit. 

Voor welke concrete uitdaging biedt uw praktijkvoorbeeld een oplossing/inspiratie?

We verkenden de mogelijkheden van digitale communicatie tussen een huisartsenpraktijk en een WZC met als doel de zorgkwaliteit voor de bewoner in het WZC te verbeteren. Dergelijke overlegmomenten zijn cruciaal in het zorgproces, maar worden soms bemoeilijkt door factoren zoals gebrek aan tijd, onbereikbaarheid, slechte dossierzorg, de complexiteit van zorg. We evalueerden de mogelijkheden en struikelblokken van  Sillo. 

Wat heeft u gedaan?

Voor mijn synthesewerk van het postgraduaat Verpleegkundige in de Huisartsenpraktijk zette ik een verbeterproject op om de zorg voor onze WZC-bewoners te verbeteren door implementatie van Siilo. Dit is een GDPR-veilig communicatiemiddel voor hulpverleners. Dit laat de huisarts, de VIHP en de WZC-verpleegkundigen toe om niet alleen tijdens, maar ook voor als na het huisbezoek informatieoverdracht te doen betreffende de WZC-bewoner die wordt opgevolgd.  

Op deze manier kan informatie adequater en efficiënter worden overgedragen en de zorgcontinuïteit beter worden voorzien. Met de fotofunctie in Siilo kunnen dermatologische problemen vanop afstand worden ingeschat door de huisarts en documenten (zoals assessments en MDO-verslagen) eenvoudig naar de huisarts worden verzonden. De huisarts en VIHP kunnen documenten uit het EMD van de huisarts zoals voorschriften, verwijsbrieven, medicatie schema’s en dergelijke vlot doorsturen en aftoetsen bij de WZC-verpleegkundigen. Deze communicatie loopt huisbezoek overschrijdend en kan op een vrij moment voor de betrokken hulpverlener gebeuren.  

Hoe heeft u dat georganiseerd?

Aan de hand van een SWOT-analyse en in overleg met de drie woonzorgcentra in de regio werd gezocht naar een model voor verbetering. 

Wat is de rol van de VIHP hierin? 

  • De drie woonzorgcentra in de regio informeren over het project 
  • De betrokken WZC-verpleegkundigen laten kennis maken met Sillo en hen opleiden over de werking ervan 
  • De behandelende huisarts verbinden in Siilo met de behandelende WZC-teams  
  • De inplanbare zorg (assessments, ingeplande onderzoeken) bij de WZC-bewoner mee aansturen en afstemmen conform de planning in het EMD van de huisarts.  

De VIHP ontlast op deze manier de huisarts van een aantal taken en zal mogelijk een aantal huisbezoeken in het WZC kunnen voorkomen. De geplande bezoeken in het WZC zouden efficiënter en gerichter kunnen zijn.  

Waarom is het een succesvol voorbeeld?

De meeste betrokken hulpverleners waren bereid om zich te engageren en goede afspraken te maken in verband met het gebruik van Siilo.  Tijdens dit pilootproject zagen we snel meerdere voordelen ten gunste van de zorgkwaliteit voor de WZC- bewoner. De samenwerking tussen huisartsen en het team in het WZC verliep vlotter waardoor we de bewoners beter konden opvolgen. Het bleek een aanvulling te zijn op de klassieke manier van communiceren tussen een huisarts en een WZC-verpleegkundige, wat vaak beperkt bleef tot een mondelinge overdracht op het moment dat de huisarts een WZC-bewoner bezoekt.

Heeft u tips of zijn er valkuilen om op te letten?

Het is belangrijk om verder te evalueren wat de belasting is voor een WZC-verpleegkundige en een huisarts om Siilo te gebruiken. Welke mogelijkheden van Siilo blijven nog onbenut (foto-functie) en hoe dit verder ontwikkelen?  

We kenden ook belemmerende factoren voor goed gebruik van Sillo in het WZC, bijvoorbeeld geen smartphone in het WZC mogen gebruiken als verpleegkundige, het zorgproces voor de WZC-bewoner niet in vraag stellen, en beperkte IT-kennis en vaardigheden. 

pv