De praktijkverpleegkundige en het preoperatief consult

ELZ Midden WVL - Arteveldehogeschool en Eerstelijnshuis8830 -

Kunt u uw praktijk kort beschrijven?

We zijn een niet-forfaitaire huisartsenpraktijk gelegen in Hooglede met 7 huisartsen, 1 HAIO, 1 Verpleegkundige in de Huisartsenpraktijk (VIHP) en 3 secretariaatsmedewerkers. Daarnaast is er ook een eerstelijnspsychologe en diëtiste verbonden aan onze praktijk.

Voor welke concrete uitdaging biedt uw praktijkvoorbeeld een oplossing/inspiratie?

Bij een preoperatief consult komen heel wat zaken aan bod. Er moet een klinisch onderzoek gebeuren, parameters worden genoteerd, soms is ook een labo of ECG nodig. Daarnaast dient er ook nog een medicatiecheck te gebeuren,... In veel van deze zaken kan de VIHP een meerwaarde zijn en kan hij/zij soms het consult zelfstandig uitvoeren. Daarom maakten we een protocol over de rol die een VIHP kan bieden in het preoperatief consult.

Wat heeft u gedaan?

Het protocol omvat de taken die een VIHP kan uitvoeren en in welke gevallen een bijkomend consult van de huisarts nodig is. Door dit protocol op te stellen is duidelijk voor de VIHP wanneer er bijkomend een labo of ECG nodig is en welke labo-set dient bepaald te worden.  

Hoe heeft u dat georganiseerd?

Aan de hand van de FOCUS en PDCA methodiek heb ik een overzicht gemaakt welke problemen zich kunnen stellen. Het protocol is een antwoord op de vragen waarmee de VIHP tijdens het preoperatief consult mogelijks geconfronteerd wordt:
  • welke bepalingen dienen er te gebeuren (is een labo of ECG  nodig?)
  • dient er medicatie gestopt te worden?
  • hoe zal de patiënt een afspraak inplannen bij de VIHP,...
Om op deze vragen een antwoord te krijgen dat we op uniforme manier kunnen toepassen in de huisartsenpraktijk kwam dit protocol wekelijks aan bod tijdens het overlegmoment met de artsen.

Waarom is het een succesvol voorbeeld?

Aanvankelijk dachten we dat ik als VIHP slechts een beperkte rol zou spelen in het preoperatief consult, maar al snel werd duidelijk dat de handelingen vaak allemaal door de VIHP kunnen worden uitgevoerd, met uitzondering van het klinisch onderzoek. Het ECG en de labo resultaten worden opgevolgd door de huisarts maar vaak is er geen extra bijkomend consult  nodig bij de huisarts. Het consult bij de VIHP duurt langer (30 min.) waardoor er ook nog eens tijd is om het dossier up-to-date te brengen (dubbele medicatie verwijderen, zorgelementen correct coderen,...) Bijkomend voordeel van het preoperatief consult bij de VIHP is dat patiënten nu ook vaker postoperatief hun afspraak inplannen bij de VIHP voor nazicht van de wonde of verwijderen van hechtingen. Ook dit komt de tijdsefficiëntie in de agenda van de artsen ten goede.  

Heeft u tips of zijn er valkuilen om op te letten?

Het is belangrijk om met alle medewerkers goed te overleggen en concrete afspraken te maken. Alle onderzoeken die de VIHP uitvoert, zoals labo en ECG, moeten ook wel de correcte opvolging krijgen. Het is niet zo dat het preoperatief consult volledig kan overgenomen worden door de VIHP maar ze kan wel een belangrijke meerwaarde bieden waardoor dit de kwaliteit van de zorg ten goede komt.
vihp