Toegankelijke huisartsenzorg: Kringbevraging continuïteit van zorg

ELZ ZORA - Huisartsen regio Mortsel -

Kunt u uw praktijk kort beschrijven?

Dit is een initiatief van de huisartsenkring regio Mortsel 

Voor welke concrete uitdaging biedt uw praktijkvoorbeeld een oplossing/inspiratie?

De problematiek rond toegankelijke huisartsenzorg en patiëntenstop heerst ook binnen onze regio in Mortsel. Het afgelopen jaar werd er binnen onze kring een werkgroep opgericht om rond continuïteit van zorg te werken.  Wij willen nagaan in hoeverre onze kring voldoende capaciteit heeft om voor alle patiënten in onze regio gepaste eerstelijnszorg te bieden.

Wat heeft u gedaan?

"Meten is weten". We hebben we een kleine enquête opgesteld die polst naar de grootte en inrichting van alle huisartsenpraktijken binnen onze zone en de vijf-jaren-planning ervan.

Hoe heeft u dat georganiseerd?

De werkgroep continuïteit van zorg ging op zoek naar welke elementen cruciaal zijn om continuïteit van zorg te waarborgen. Deze elementen werden bevraagd in de vorm van een enquête.

Waarom is het een succesvol voorbeeld?

Dankzij de bevraging hebben we een goede kijk op de continuïteit van zorg binnen onze kring en een indicatie van wat we kunnen verwachten de komende 5 jaar. De resultaten van deze bevraging kunnen als maatstaf dienen om lokale besturen te motiveren mee te denken naar oplossingen. Bijvoorbeeld ruimte en locaties creëren zodat multidisciplinaire praktijken zich kunnen vestigen.

Heeft u tips of zijn er valkuilen om op te letten?

  • Een bevraging is enkel representatief als alle huisartsenpraktijken hieraan deelnemen.
Aanvulling vanuit Domus Medica: Het kan zeker een meerwaarde zijn om als kring een indicatie te krijgen van de toegankelijkheid van de huisartsenzorg in de regio via een bevraging. Maar, het blijft een uitdaging om te bepalen welke elementen we hier allemaal dienen mee te nemen. Het aantal actieve huisartsen is essentieel, maar ook hoe (geintegreert) organiseren zij de zorg? Werken zij samen met een praktijkverpleegkundige? Is er voldoende zorgaanbod in de regio? Ook de zorgzwaarte in een regio kan sterk verschillen. Met het project 'actieplan toegankelijke huisartsenzorg werkt Domus Medica samen met de Universiteit Gent aan een applicatie die al deze indicatoren integreert.  Op termijn wordt deze aangeboden aan alle kringen/ELZ, om zo een eenduidig beeld te kunnen krijgen van de mate van toegankelijkheid van de huisartsenzorg in Vlaanderen. Lees hier meer over dit project
toegankelijke zorg