Toegankelijke huisartsenzorg: De "overflow-raadpleging"

ELZ AMALO - De Dokterspraktijk Merchtem -

Kunt u uw praktijk kort beschrijven?

We zijn een huisartsenpraktijk bestaande uit vier vaste huisartsen en momenteel twee huisarts in opleiding (HAIO's). Verder hebben we een praktijkassistente en een praktijkverpleegkundige. Tevens huurt een zelfstandige diëtiste een praktijkruimte in ons gebouw. Patiënten zijn welkom bij alle huisartsen binnen de groepspraktijk. Alle huisartsen samen worden beschouwd als 'de huisarts' van de patiënt'. Alle huisartsen van de groepspraktijk kunnen zo nodig in het volledig EMD van de patiënt. Ook al wordt de patiënt opgevolgd door een groep huisartsen, er is steeds één huisarts de 'hoofdcoördinator'. Dit is de huisarts die de patiënt het meeste ziet en/of opvolgt. Deze arts staat ook bij ons als GMD-houdende arts genoteerd. Patiënten kunnen vrij kiezen bij welke huisarts ze binnen onze praktijk wensen te gaan, tenzij er een acuut probleem is dat op een specifiek moment opgelost moet worden. Dan hebben ze keuze bij de huisarts(en) die op dat moment beschikbaar zijn. 

Voor welke concrete uitdaging biedt uw praktijkvoorbeeld een oplossing/inspiratie?

Tijdens de covid-19 periode zijn veel huisartsen omwille van medische redenen tijdelijk uitgevallen of zelfs gestopt. Door deze grote uitval werden we gedwongen om anders te gaan werken om continue en kwalitatieve zorg te kunnen blijven verlenen in combinatie met een leefbare work-life balance.   

Wat heeft u gedaan?

We hebben als team afgesproken om allemaal onze agenda anders in te delen en tijd vrij te houden voor niet-planbare zorg. Alle artsen uit de praktijk delen hun agenda nu in met consultatieblokken voor chronische problemen en acute problemen. Daarnaast is één arts in de praktijk om de beurt "van overflow". Is er aan patient met een acuut probleem, maar het acute agendablok van diens arts is vol? Dan kan die bij de overflow terecht. Deze arts ziet nog alle patiënten van de praktijk (met acute problemen) die best nog deze dag of week gezien worden. Binnenkort zijn we met zeven huisartsen, dus dit zou dan betekenen dat we 1 op 7 van overflow zijn.  
 • De overflow arts: 
 • Beoordeelt of iets dringend is en wat er moet gebeuren (indien de GMD-houdende arts er niet is)
 • Schat in of een dringend huisbezoek nodig is (indien de GMD-houdende arts er niet is)
 • Werkt tot 20u en schat zelf in - in functie van de voorspelde drukte- hoeveel consultaties die voor de overflow-functie vrijhoudt.  
 
 • De overflow raadpleeging: 
 • Is voor alle patiënten van de groepspraktijk die best nog vandaag of deze week gezien worden. Dit mag voor van alles zijn: acute ziekte, voorschriften die dringend nodig zijn, chronische letsels die plots veel erger worden,….
 • Kan online geboekt worden of telefonisch afgesproken
 • Als we dan ook nog de werkdruk niet aankunnen dan kunnen we nog rekenen op de 1733 die bij ons 24h op 24h en 7d/7d werkt. We hebben dit in uitzonderlijke situaties moeten doen toen bijna alle collega's omwille van medische redenen zijn uitgevallen.

  Hoe heeft u dat georganiseerd?

  We doorliepen de Plan Do Check Act cyclus: Plannen -> implementeren -> evalueren -> (her)plannen -> terug implementeren Elke week is er bij ons een vergadering waarbij de continuïteit van de praktijk en onze praktijkwerking bekeken wordt. Hier zochten we naar de prioriteiten en maakte we duidelijke afspraken over onze agenda's en de functie van de overflow arts. Jaarlijks is er een uitgebreidere vergadering om langer stil te staan en dieper in te gaan op de volledige praktijkwerking en zijn toekomstige projecten. 
    

   Waarom is het een succesvol voorbeeld?

   Acute problemen van mensen kunnen nog de dag zelf of ten laatste de volgende dag opgelost worden. Wij als huisartsen ervaren een minder gejaagd gevoel. Je bent niet meer elke dag paraat voor alle acute zaken en je probeert niet meer alle acute onverwachte problemen er bij te proppen in een al volle agenda. Sta je in voor de dringende zaken? Dan heb je er tijd voor gemaakt in je agenda. Is je dag als overflow eens rustiger? Dan heb je tijd voor administratie, om uit te blazen of om andere taken voor de praktijk te doen. 

   Heeft u tips of zijn er valkuilen om op te letten?

   • Start met duidelijke afspraken op welke wijze je de functie van een overflow arts wilt invullen. 
   • Herevalueer (zeker in het begin) wekelijks en pas de werking aan totdat je een proces hebt dat vlot werkt. 
   • Ook als solo-arts kan de herindeling van de agenda in verschillende consultatieblokkken en ruimte voor "overflow" een uitkomst bieden.
   toegankelijke zorg