CRA samenwerking Mid West Limburg

ELZ MidWestLim - Informeel onder collega CRAs -

Voor welke concrete uitdaging biedt uw praktijkvoorbeeld een oplossing/inspiratie?

Een klankbord voor CRA's in tijden van Covid-19 crisis en beyond... 

Wat heeft u gedaan?

Vanaf de start van de Covid-19 crisis hebben we de 20 huisartsen die ook CRA zijn uit de regio wekelijks samengebracht. Eerst vooral om de richtlijnen vanuit de overheid te interpreteren, samen te vatten en door te sturen naar de diverse huizen en wachtdiensten.

Tegenwoordig komen we om de twee tot drie maanden samen om uit te wisselen en met elkaar mee te denken bij uitdagingen in de WZCs.  Dit jaar hebben we voor het eerst een bijscholing georganiseerd rond urineweginfecties. Ook hebben we opnieuw afspraken gemaakt met ziekenhuizen in de regio. De bestaande afspraken waren niet met de huidige CRAs afgestemd. Door contact op te nemen met de geriaters hebben we dat rechtgetrokken en de samenwerking verbeterd.  Ook is er een siilo appgroep waarin we elkaar laagdrempelig vragen stellen. 

 

Hoe heeft u dat georganiseerd?

Een actieve huisarts CRA neemt het initiatief voor de vergaderingen.

Waarom is het een succesvol voorbeeld?

Iedereen durft alles te vragen. Ook al is het al vaker gevraagd of denk je dat je het antwoord eigenlijk zou moeten weten. Afhankelijk van de vraag komen we eventueel samen om er verder over te spreken.   

Heeft u tips of zijn er valkuilen om op te letten?

Je hebt actieve trekkers en leden nodig. Dit kost veel tijd en energie. De huisartsenkring wil ondersteunen, maar het is nog niet zeker of we een coördinator kunnen aannemen. Misschien is er ook een rol voor de eerstelijnszone, maar ook daar zijn de middelen schaars. Het loopt nu goed dus we moeten nu volhouden en de groep bijeenhouden. Belangrijk is dat het nuttig blijft om deel te nemen.  Als er geen speciale agenda is, annuleren we de vergadering.

klankbord