Toegankelijke huisartsenzorg: Noodpunt 2060 in de stad Antwerpen

ELZ Antwerpen Centrum - Huisartsenvereniging Minerva -

Kunt u uw praktijk kort beschrijven?

Dit initiatief is een samenwerking tussen lokaal sterk geëngageerde huisartsen, de huisartsenvereniging Minerva en de dienst gezondheid van de stad Antwerpen. 

Voor welke concrete uitdaging biedt uw praktijkvoorbeeld een oplossing/inspiratie?

Bijna overal in Vlaanderen is de toegankelijkheid van de huisartsgeneeskunde een uitdaging.  In het noordelijke deel van de stad Antwerpen (postcode 2060) is dit probleem extreem merkbaar. Inwoners die zoeken naar een huisartsenpraktijk vangen al te vaak bot. Bovendien is de druk op de huidige praktijken in die wijk zo groot dat de kwaliteit van de zorg voor de mensen én het welzijn van de huisartsen in het geding dreigt te komen.  

Wat heeft u gedaan?

Om op korte termijn antwoord te bieden op de uitdagingen werd van start gegaan met het project “Noodpunt 2060”. Op de site van ZNA Stuivenberg kunnen inwoners zonder huisarts aankloppen voor een consultatie bij één van de twee "nood-huisartsen". Deze (vervang)artsen werken hier deeltijds en zijn specifiek voor deze functie aangeworven. De gevestigde huisartsen uit 2060 maken de nieuwe collega’s van het noodpunt wegwijs in de wijk en staan stand-by voor medische vragen. Het is een tijdelijk project dat voorlopig loopt tot februari ’23.   

Hoe heeft u dat georganiseerd?

Het project is gerealiseerd door een nauwe samenwerking tussen de artsen uit Antwerpen-Noord (2060), ZNA Stuivenberg, stad Antwerpen en huisartsenkring Minerva. Het initiatief lag bij de artsen van de postzone 2060. De huisartsenkring heeft de communicatie op zich genomen en de uitbouw van het project mee opgevolgd.  Stad Antwerpen heeft, in samenwerking met ZNA, de locatie, inrichting en ICT voor haar rekening genomen. De oproep voor de "nood-artsen" werd verspreid door de huisartsenkring en Domus Medica. Gesprekken met kandidaten, de voorbereidingen en de opstart van het project lagen in de handen van enkele enthousiaste artsen uit de postzone 2060.    

Waarom is het een succesvol voorbeeld?

Het project is gegroeid vanuit een noodkreet van de artsen uit postzone 2060. Het noodpunt wordt ook sterk door hen gedragen. Patiënten zonder huisarts kunnen nu naar een concrete praktijk worden doorverwezen. Dit brengt verademing voor heel wat huisartsenpraktijken. Het project heeft als opzet te evolueren naar een duurzame oplossing voor postzone 2060.  

Heeft u tips of zijn er valkuilen om op te letten?

Mooie projecten ontstaan vaak vanuit de basis en zijn erg wijkgericht. Een nauwe samenwerking met partners op lokaal niveau is onontbeerlijk. De inzet van enkele enthousiastelingen is de drijvende kracht. Durven vallen en de moed weer bijeenrapen om op te staan, zijn hoofdingrediënten van een geslaagd project.  
toegankelijke zorg