Geintegreerde organisatie van de najaarsvaccinatie

ELZ Kemp en Duin - ELZ Kemp en Duin -

Kunt u uw praktijk kort beschrijven?

In de eerstelijnszone Kemp en Duin werd een doordachte aanpak ontwikkeld voor de organisatie van de vaccinatiecampagne. Het begon allemaal met een grondige inventarisatie van alle huisartsenpraktijken binnen het netwerk. Er werd duidelijk in kaart gebracht welke praktijken bereid waren om de vaccinaties in de eigen praktijk te organiseren en welke niet. Dit gaf ons inzicht in de diversiteit van de benaderingen van huisartsen.

Voor welke concrete uitdaging biedt uw praktijkvoorbeeld een oplossing/inspiratie?

De efficiënte organisatie van de najaarsvaccinatiecampagne van griep en covid

Wat heeft u gedaan?

De ELZ werd opgedeeld in samenwerkingsverbanden tussen verschillende eerstelijnszorgactoren.
Deze groepen gingen met elkaar in gesprek om te bepalen wie welke rol op zich zou nemen in de vaccinatiecampagne. Dit zorgde voor duidelijkheid en samenhang in de uitvoering. Het resultaat was dat het merendeel van de huisartsenpraktijken ervoor koos om de vaccinaties voor griep en covid zelf te gaan organiseren. Voor de praktijken die hier niet toe in staat waren of dit niet wilden, wordt een overkoepelend moment georganiseerd.
Het eerste deel van deze collectieve vaccinatiemomenten zal plaatsvinden in de laatste week van september. Dit biedt huisartsen - die niet zelf kunnen vaccineren - de mogelijkheid om hun patiënten door te verwijzen naar deze centrale momenten, waardoor ze worden ontlast van de organisatie

Hoe heeft u dat georganiseerd?

Voor de uitnodiging van de doelgroep worden verschillende benaderingen gebruikt. De meeste praktijken hebben hun patiënten actief uitgenodigd via mail of brief. Sommige praktijken maken gebruik van hun eigen agendasystemen, terwijl anderen het uitnodigings- en planningssysteem van Doclr inzetten.

Voor de overkoepelende vaccinatiemomenten wordt ook gebruik gemaakt van het Doclr agendasysteem. De eerste twee momenten zijn exclusief bedoeld voor patiënten die worden doorverwezen door de huisarts, om een overweldigende toestroom te voorkomen. 


Later in oktober zal er uitgebreid gecommuniceerd worden naar de patiënten via sociale media en lokale besturen om de vaccinatiebereidheid te vergroten. Huisartsen kunnen op deze manier ook patiënten die later pas zijn ingegaan op de uitnodiging doorverwijzen naar dit laatste collectief moment. Het doel van deze aanpak is om op de eerste plaats zoveel mogelijk mensen via het reguliere systeem te vaccineren en het overkoepelend moment enkel te voorzien als back-up systeem. 

Wat betreft de bestelprocedure, zorgt elk samenwerkingsverband voor een centrale apotheker. Huisartspraktijken die willen vaccineren, identificeerden hun doelgroep en plaatsten een bestelling voor 70% van deze doelgroep bij de apotheek. De apothekers zijn verantwoordelijk voor het bestellen en voorbereiden van de vaccins, waardoor de huisartsen zich volledig konden richten op het toedienen van de vaccins. Twee weken voor het vaccinatiemoment werd het exact aantal geboekte afspraken doorgegeven aan de apotheek, zodat zij het bereiden van de vaccins kon organiseren.
Voor de vaccinatie van kinderen jonger dan 12 jaar werken we samen met twee apothekers in onze eerstelijnszone. Zij bestellen en beheren de benodigde vaccins, zodat huisartsen deze kunnen afhalen en toedienen bij kinderen.

 

Waarom is het een succesvol voorbeeld?

Dit alles illustreert het belang van een geïntegreerde aanpak, communicatie en flexibiliteit bij het organiseren van complexe gezondheidsinitiatieven. Deze goede praktijk laat zien hoe dit kan leiden tot een succesvolle vaccinatiecampagne en efficiënte samenwerking binnen de eerstelijnszorggemeenschap.

Heeft u tips of zijn er valkuilen om op te letten?

De nauwe samenwerking en communicatie tussen huisartsen en apothekers is essentieel. Er werden worden op regelmatige basis bijeenkomsten van 30 min georganiseerd waarbij informatie werd gedeeld en er ruimte was voor vragen en discussie. Deze mondelinge communicatie bleek veel efficiënter dan e-mailcorrespondentie; Bovendien faciliteerde ze een dynamiek die bijdraagt aan duidelijke samenwerking en het overwinnen van de obstakels die we tegenkomen.

vaccinatiecampagne