Toegankelijke huisartsenzorg: pilootproject stratenplan

ELZ Noord-Antwerpen - Huisartsenkring Noord Antwerpen -

Kunt u uw praktijk kort beschrijven?

Dit initiatief is genomen vanuit de Huisartsenkring Noord Antwerpen (stad)

Voor welke concrete uitdaging biedt uw praktijkvoorbeeld een oplossing/inspiratie?

Mensen vinden geen huisarts meer in onze regio. Huisartsenpraktijken worden overspoeld met telefoontjes van mensen opzoek naar een huisarts die zij steeds moeten teleurstellen. De vele telefoontjes zorgen voor een extra belasting op de praktijk. 

Wat heeft u gedaan?

Op het lokaal overleg werd duidelijk dat veel patiënten op zoek zijn naar een vaste huisarts in onze regio. De idee werd besproken om een stratenplan op te maken (naar analogie met andere regio’s). We hebben de mening van het hele artsencorps gevraagd waarbij een grote meerderheid aangaf bereid te zijn om hiermee te werken.  

  Hoe heeft u dat georganiseerd?

  Vanuit de kring bevroegen we welke huisartsenpraktijken nog ruimte had voor nieuwe patiënten. Wanneer praktijken aangaven dat zij geen ruimte meer hadden, of niet akkoord gingen met het plan, gingen we opnieuw in overleg om mee te denken met hun uitdagingen.  

  Proces van stratenplan maken:

  1. opvragen van kaart + aantal inwoners per straat bij lokaal bestuur 
  2. aanduiden op kaart van artsen/artsenpraktijken 
  3. bestuurslid van die regio/wijk/gemeente kent zijn regio goed en kan eerste aanzet maken / kaart wordt uitgetekend op het overleg met de artsen zelf
  4. medewerker kring werkt verder uit in detail en maakt alfabetische stratenlijst
  5. Verspreiding van alfabetische stratenlijst op alle secretariaten van de huisartsen van de betrokken zone via brief.
  6. Half jaar later opnieuw vergaderen en de registratie van nieuwe patiënten voortvloeiend uit het stratenplan evalueren (deden wij nog niet)

  De informatieve brief:

  "Beste huisarts,

  De laatste weken merken we dat inwoners die op zoek zijn naar een huisarts nergens meer terecht kunnen. Daarom maakten we nu een stratenplan op. We vinden als kring dat mensen toegang moeten kunnen hebben tot de eerste lijn. Een stratenplan verdeelt eerlijk de lasten en creëert duidelijkheid voor huisartspraktijken en inwoners.

  Aandachtspunten:

  • Enkel nieuwe inwoners of inwoners zonder huisarts worden verdeeld via het stratenplan.
  • Het stratenplan houdt rekening met het aantal inwoners per straat, het aantal huisartsen per praktijk en uiteraard de locatie van uw praktijk.
  • Om praktische redenen werden straten werden diens geheel toegekend aan praktijken (met uitzondering van 3 lange straten, huisnummer is dan relevant).
  • Wanneer een huisarts stopt met praktijkvoering, passen we het stratenplan aan. Uiteraard maken we ook een aanpassing bij de start van nieuwe huisartsen. Bent u van plan te stoppen? Graag een seintje

  In bijlage:

  • stratenplan in Excel waarbij u per straat de toegewezen praktijk en het telefoonnummer vindt. U kan filteren en snel zoeken.
  • stratenplan uitgetekend op kaart geeft een zicht op de huidige verdeling." 

   Waarom is het een succesvol voorbeeld?

   • Een stratenplan verdeelt eerlijk de lasten en creëert duidelijkheid voor iedereen.
   • We hebben eerst ingezet op het creëren van draagvlak onder het artsencorps voor een verdeling van nieuwe patiënten via een stratenplan. 
   • We moeten dit zeker nog verder evalueren.

   Heeft u tips of zijn er valkuilen om op te letten?

   • Indien mogelijk niet wachten tot het probleem zich voordoet, maar vooraf vinger aan de pols houden en reeds bespreken wat te doen indien geen enkele praktijk aangeeft nog ruimte te hebben. 
   • Leeftijd hebben wij niet meegenomen in onze verdeling. Het is pas wanneer een praktijk een concrete datum heeft van stopzetting activiteiten dat we deze praktijk niet meer meenemen in de indeling. 
   • In een stedelijke context verhuizen mensen regelmatig, dat maakt het duurzaam onderhouden van het stratenplan een uitdaging.
   toegankelijke huisartsgeneeskunde