Lokale samenwerking 'CRA groep Zennevallei'

ELZ Zennevallei - Huisartsenkring Zennevallei -

Voor welke concrete uitdaging biedt uw praktijkvoorbeeld een oplossing/inspiratie?

Hoe versterken we de lokale samenwerking tussen CRAs en huisartsen en stemmen we medisch beleid tussen WZCs in de regio op elkaar af? 

 

Wat heeft u gedaan?

Sinds 2008 organiseren we vanuit de kring een twee tot driejaarlijks overleg met CRAs werkzaam in WZCs uit de regio Zennevallei.  Het doel van de werkgroep is enerzijds kennisuitwisseling en delen van ervaringen en anderzijds het uniformiseren van afspraken binnen de regio. Zo hebben we gezamenlijk een visietekst rond euthanasie uitgewerkt, afspraken gemaakt over het vaststellen van overlijden met de wachtpost en werken we momenteel een beleid uit voor vroegtijdige zorgplanning. Daarnaast verzamelen we gedeelde moeilijkheden en proberen we contacten te leggen met de instanties die daar iets aan kunnen doen. Bijvoorbeeld over het grote aantal voorschriften en apotheken die met robotten werken. Eenmaal per jaar organiseert de huisartsenkring een bijscholing specifiek voor WZC werking.

 

Hoe heeft u dat georganiseerd?

De voorzitter van de werkgroep, een CRA, maakt de agenda op en de kringcoördinator stemt de data voor het overleg af en stuurt de agenda rond naar de andere CRAs. Iedereen mag ook zelf zaken inbrengen. Ik ben persoonlijk geïnteresseerd in het probleem van de beperkte psychologische begeleiding van bewoners na intreding in een WZC. Wij hebben lokaal een psycholoog kunnen stimuleren om bijscholing te voorzien aan CRA´s, verpleging en directies en willen dat structureel organiseren met bijvoorbeeld zelfstandige verpleegkundigen of lokale psychologen. Je kan samen dus veel bereiken.

 

 

Waarom is het een succesvol voorbeeld?

Door de onderlinge afstemming hebben de woonzorgcentra in de regio over de grote lijnen eenzelfde medisch beleid. Dit wordt vanuit de huisartsenkring door de coördinator naar alle huisartsen uit de regio gecommuniceerd. Dit is voor huisartsen met patiënten in diverse huizen een groot voordeel.

Ook kunnen we het ziekenhuis gezamenlijk tot verantwoording brengen. Bijvoorbeeld om rekening te houden met het formulier voor vroegtijdige zorgplanning.

Een WZC buiten onze regio vraagt of ze bij ons kunnen aansluiten, dat zegt denk ik genoeg.

 

Heeft u tips of zijn er valkuilen om op te letten?

Huisartsen hebben niet altijd veel tijd om zaken uit te werken of te organiseren. Het project rond vroegtijdige zorgplanning is bijvoorbeeld te groot om zonder personeel te doen. Een kringcoördinator die lokaal verbindingen legt, zaken opvolgt en effectief uitvoert, is een heel grote meerwaarde. Dit is ook te betalen zonder subsidie. Wij hebben aan de leden voorgelegd dat een kringcoördinator een goede investering is en voorgesteld om de lidgelden te verhogen om dat te kunnen financieren. De meerderheid van de leden zag hier direct de meerwaarde van in.

kringcoordinator