Toegankelijke huisartsenzorg: een "dagwacht" in de gemeente

ELZ AMALO - Huisartsen van Merchtem -

Kunt u uw praktijk kort beschrijven?

Dit is een initiatief van alle huisartsen in Merchtem 

Voor welke concrete uitdaging biedt uw praktijkvoorbeeld een oplossing/inspiratie?

 Samen de continuïteit van zorg voor patiënten in Merchtem voorzien. 

Wat heeft u gedaan?

Alle huisartsen van Merchtem (solo, duo en groepspraktijk) nemen deel aan de dagwacht van Merchtem.  De dagwacht loopt van 8 u t.e.m. 18u.  Een patiënt met een acuut/dringend probleem zal tijdens die uren steeds op eenvoudige wijze een arts kunnen bereiken en/of consulteren. 

Hoe heeft u dat georganiseerd?

  • Eind oktober/begin november 2022 geven we onze desideratum door voor volgend jaar (zowel voor dagwacht, als nachtwacht als weekend en feestdagen). De verdeling gebeurde initieel door de wachtverantwoordelijke, maar nu via Permamed. Ook wissels en overnames gebeuren via Permamed. 
  • We communiceren heel duidelijk naar patienten. 1. Bel uw huisarts.  2. Indien u hem/haar niet kunt bereiken, bel naar 1733 (24h/24h en 7d/7d). 1733 verbindt steeds door naar de juiste telefoonlijn: in de week naar ons wachtnummer en in het weekend en feestdagen naar de wachtpost. We werken momenteel niet met de centrale van Leuven dus in de week komen de patiënten rechtstreeks terecht bij een arts die de patiënt verder helpt.
  • Als dagwacht behandel je in rustige periode 2-5 patiënten, op een drukste moment een 8-tal. Veel kan telefonisch afgehandeld worden, bijvoorbeeld bij vragen voor advies. Werkbelasting voor de artsen in onze landelijke gemeente valt heel goed mee en hangt af van hoeveel artsen afwezig zijn in herfst-en winterperiode.
  • Na een proefperiode werd deze maatregel als positief onthaald en verdergezet.

Waarom is het een succesvol voorbeeld?

We creëren een vangnet voor zowel de patienten als ons huisartsen 
  • Permanentie voor acute problemen bij patiënten van oudere solo-artsen die wat minder werken (omdat het werk fysiek anders te zwaar is) of voor solo-artsen die parttime werken (omwille van bijv. werk op unief/CRA , alleenstaande ouder of andere, ...) 
  • Permanentie aanwezig indien een huisarts ziek wordt of in verlof gaat
  • Verdeling van de werklast : een collega-huisarts valt langdurig ziek (vb. kanker ) en is 1 jaar buiten strijd dan worden zijn/haar patiënten gezien en opgevolgd door de collega-huisartsen. Verdeling van de patiënten kan dan gebeuren via 1733. De huisarts van wacht die een chronische patiënt van een zieke collega op zijn wachtdienst krijgt, doet dan ook de chronische opvolging totdat de collega terug is uit ziekteverlof (in ons geval hebben we de GMD's ook gelaten bij onze zieke collega)
 

Heeft u tips of zijn er valkuilen om op te letten?

  • Maak duidelijke afspraken over wie welkom is op de wachtdienst en voor welk probleem: Vb. Iemand die woont in gemeente A, maar een huisarts heeft in gemeente B en die huisarts is met vakantie. Is deze patiënt welkom bij de huisarts van wacht in gemeente A? Vb. Iemand die woont in gemeente B, maar een huisarts heeft in gemeente A, mag die beroep doen op de wachtdienst van gemeente A? 
  • Maak duidelijke afspraken over hoe de collega's op de hoogte zijn van de consultatie via de wachtdienst. Bij onze regeling verwachten we dat elke arts steeds zijn collega-arts een verslag stuurt via de e-HealthBox.
  • Bereid je voor op (potentieel) drukkere momenten. Zoals bijvoorbeeld vakantieperiodes: de collega's brengen elkaar via de whatsapp-groep en mail op de hoogte wanneer ze op verlof vertrekken. Zo heeft de wachtdoende arts een idee hoeveel artsen afwezig zijn en hoe 'zwaar' de wacht kan zijn.  In de zomer als er veel huisartsen met verlof zijn, kan het zijn dat de huisarts van wacht best wat meer consultatiemoment openhoudt voor zijn/haar wachtdienst. In de praktijk zien we dat de dagwachten over het algemeen zeer rustig zijn voor onze regio. Tijdens het drukste moment (zomervakantie) wanneer alle huisartsen met verlof zijn dan zijn er ongeveer 8 patiënten voor de wacht, wat goed te doen is.
toegankelijke zorg