Kennisdomein
Chronische zorg

Het expertisedomein Chronische zorg stelt zich tot doel om huisartsen en hun team(s) te ondersteunen in de zorg voor patiënten met chronische aandoeningen en complexe zorgnoden. Dit varieert van het aanbieden van vaardigheidstrainingen en intervisiemomenten tot het realiseren van ondersteunende maatregelen. Hierbij ligt het accent vooral op de (praktische) transitie naar een doelgerichte en geïntegreerde eerstelijnszorg.