Vroegtijdige zorgplanning

Met externe begeleider - betalend

Terecht vragen patiënten steeds vaker om betrokken te worden bij hun eigen zorg. Daarom is het belangrijk dat wij als hulpverleners in verschillende zorgsettings tijdig weten wanneer en op welke manier mensen geholpen willen worden.  Concreet betekent dit dat vroegtijdige zorgplanning al begint met een dialoog tussen de patiënt en de huisarts.

Aan de hand van de nieuwe richtlijn "Vroegtijdige Zorgplanning" wordt een driesporen beleid verkend: communicatief, procesmatig, juridisch.  Na het volgen van de LOK zullen huisartsen beter in staat zijn gemotiveerd en met kennis van zaken deel te nemen aan het zorgproces en de zorg beter af kunnen stemmen aan de wensen en noden van de patiënt.

Lok-pakket ontwikkeld door Domus Medica met de steun van de Koning Boudewijnstichting (2014-2015) en in samenwerking met de Federatie Palliatieve Zorg Vlaanderen, het SEL Midden West-Vlaanderen en de Koning Boudewijnstichting.

De kostprijs voor deze LOK-sessie bedraagt 225 euro, rechtstreeks aan de spreker te betalen. Vervoerskosten van de spreker zijn niet inbegrepen.

Publicatie datum